Kotka ei pystytä muistomerkkiä vuoden 1918 sodan uhreille

Kotkan kaupunki ei pystytä muistomerkkiä tai veistosta vuoden 1918 sodan uhreille.
Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan 23.10. äänin 11-1, kun muistomerkin rakentamista kannatti ainoastaan yksi Vasemmistoliiton edustaja.
Kaupunginhallitus päätti kuitenkin selvittää kaupungissa olemassa olevien muistomerkkien kunnon ja tarvittaessa kunnostaa ne.

Muistomerkkihanketta miettinyt kaupunginhallituksen asettama työryhmä oli esittänyt, sekin äänestyksen jälkeen, että muistomerkki tilataan osana Kotkan veistospromenadihankintoja.
Veistoksen työnimi olisi ’Tie Eteenpäin’ ja sen tulisi heijastella valtioiden sisäisten konfliktien tragediaa, mutta samalla katsoa rohkeasti ja eheyttävästi eteenpäin.

Hankinta oli ajateltu tehtävän siten, että sen maksimihinta olisi 80 000 euroa sisältäen seuraavat elementit:
• viisi vedosta kutsuttuna, joista kolme kotkalaisilta veistäjiltä (10 000 euroa). Jos joku tai jotkut veistäjät eivät haluaisi osallistua, niin tilalle ei etsittäisi uusia.
• esivalinnan ja kilpailutuksen voisi suorittaa veistostyöryhmä ja voittavan teoksen valitsisi Nobel-voittaja presidentti Martti Ahtisaari puolisoineen
• Kotka lahjottaisi Ahtisaaren johtaman CMI:n konfliktinratkaisutyöhön 20 000 euroa
• teoksen materiaalit ja työ maksaisi 50 000 euroa

Kotka tukee Jukolan Viestin
hakemista kaupunkiin

Kotkan kaupunki tukee maailman suurimman viestisuunnistustapahtuman, Jukolan Viestin hakemista kaupunkiin.
Kaupunginhallitus päätti suhtautua myönteisesti Jukolan Viestin järjestämiseen Kymin lentokentän ja moottoriurheilukeskuksen maastossa joko vuonna 2022 tai 2023 ja sitoutui alustavasti tukemaan hanketta 100 000 eurolla, jonka kohdistamisesta ja jakautumisesta eri vuosille päätetään myöhemmin vuotuisen talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Kotkassa tapahtuman virallisina hakijoina ovat suunnistusseurat Kymin Suunnistajat ja Vehkalahden Veikot. Päätös isäntäkaupungista tehdään kesällä 2018 ja hakijoiden on valmisteltava lokakuun 2017 loppuun mennessä seikkaperäinen hakemus, josta on tultava selville muun muassa se, millä tavalla isäntäkaupunki sitoutuu tukemaan hanketta ja olemaan mukana järjestämiskustannuksissa.

Vakiintunut tapa on, että isäntäkaupungit osallistuvat mm. kilpailu- ja harjoitusalueen kartantekokustannuksiin sekä alueella mahdollisesti tarvittaviin kunnallisteknisiin töihin kuten maantieyhteyksien parantamiseen sekä vesi-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneyhteyksien kohentamiseen.
Isäntäkaupunki voi antaa järjestäjille myös markkinointi- ja viestintätukea sekä osoittaa työvoimaa järjestelyihin ja tapahtuman läpiviemiseen.

Jukolan Viesti -viikonloppuun osallistuu vuosittain noin 20 000 suunnistajaa ja vähintään saman verran katsojia, joista suurin osa tulee Kotkan seudun ulkopuolelta. Tapahtuman aluetaloudelliset vaikutukset ovatkin useita miljoonia euroja ja mm. kesällä 2018 järjestettävän Lahti-Hollolan Jukolan aluetaloudellisiksi vaikutuksiksi on arvioitu 5-7 miljoonaa euroa.

Karhulan kirjasto
uuteen rakennukseen

Kaupunginhallitus päätti myös, että Karhulan kirjastolle rakennetaan uudet toimitilat.
Hallitus hyväksyi kirjaston tarveselvityksen ja oikeutti aloittamaan hankesuunnittelun siten, että sen yhteydessä selvitetään laajasti rakennukseen sijoittuva palvelukokonaisuus.

Tarveselvityksessä rakennuksen parhaaksi paikaksi on esitetty sen sijoittamista Karhulan koulun tontille tai sen välittömään läheisyyteen. Erillisen uudisrakennuksen tavoitehinta-arvio on 2 395 000 €.
Uudisrakennusvaihtoehdoissa rakennuksen lopullinen paikka kannattaa kuitenkin päättää vasta Karhulan osayleiskaavassa, jonka yhteydessä palvelujen sijoittumista Karhulassa tutkitaan laajasti.

Karhulan nykyinen kirjasto toimii alun perin kauppahalliksi vuonna 1959 valmistuneessa kiinteistössä. Rakennusta ei ole peruskorjattu ja tarveselvityksen tekeminen Karhulan kirjaston osalta katsottiin tarpeelliseksi niin itse rakennukseen liittyvistä kuin toiminnallisistakin syistä.
Kiinteistössä on jo 1990-luvulta lähtien ilmennyt sisäilmaongelmia ja henkilökunnan oireilua. Korjauksista huolimatta oireet eivät ole poistuneet.
Lisäksi tilat ovat kolmessa kerroksessa eivätkä ne ole esteettömät. Myös pysäköintiin ja kirjaston sijaintiin liittyy ongelmia. Tilat eivät sovellu nykypäivän kirjastotoimintaan.
Karhulan kirjaston käyttöaste on myös kasvanut viime aikoina merkittävästi.

Merikotkalle
jatkorahoitusta

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Merikotka ry:n perusrahoituksen säilyttämisen 326 000 euron tasolla vuoden 2021 loppuun saakka. Rahoituksen tarkasta suuruudesta päätetään valtuuston vuosittaisen talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Merikotka-tutkimuskeskus on toiminut Kotkassa vuodesta 2006 lähtien.
Useiden yliopistojen ja ammattikorkeakoulun muodostama Merikotka tuottaa korkeatasoista, Suomenlahden olosuhteisiin sovellettua tutkimusta yhteistyöyliopistojen, korkeakoulujen ja muiden toimijoiden kanssa.
Merikotkan erityispiirre on korkeatasoinen poikkitieteellinen tutkimus, jonka tavoitteena on parantaa meriliikenteen turvallisuutta, onnettomuuksien ennaltaehkäisyä ja meriympäristön suojelun edellytyksiä Suomenlahden ja koko Itämeren alueella. Merikotka muodostaa nykyisellään noin 35 hengen tutkijayhteisön.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat