Kotka aloittaa yt-neuvottelut

Kotkan kaupunki aloittaa henkilöstön yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on noin 11 miljoonan euron säästöjen aikaansaaminen käyttötaloudessa. Kaupunginhallitus päätti asiasta kokouksessaan maanantaina 27.4.
Samalla kaupunginhallitus päätti käynnistää talouden tasapainotusohjelman jatkovalmistelun kaupunginjohdon esityksen mukaisesti kuitenkin siten, että sana ”lakkautus” korvataan sanalla ”uudelleenjärjestely”.
Yt-neuvottelut koskevat kaupungin koko henkilöstöä ja irtisanomiset voivat kohdistua enintään 40:een kaupungin palveluksessa olevaan henkilöön. Irtisanottavien lopullinen määrä tarkentuu yt-neuvotteluissa, jotka pyritään käymään 15.6. mennessä.

Tämän vuoden alijäämä-
ennuste noin kolme miljoonaa

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi myös kaupungin tämän vuoden talousennusteen, ja tammi-maaliskuun toteuman mukaan Kotka tekisi vuoden lopussa noin kolme miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen.
Tulosta rasittavat mm. pitkäaikaistyöttömyyden kustannukset, jotka ennusteen mukaan ylittävät talousarviomäärärahan 1,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi erikoissairaanhoidon käytön ja perusterveydenhuollon päiväaikaisen päivystyksen kustannusten ylitysriski on noin 1,6 miljoonaa euroa.
Toisaalta tulosta painavat alijäämiseksi kaupungin verotulot, jotka ovat jäämässä yli 3 miljoonaa euroa budjetoidusta.

Uusi tulkinta kaupungin ja
kiinteistöyhtiön työnjaosta

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan myös muuttaa aiemmin tekemäänsä päätöstä, joka koski kaupungin uusien kiinteistöjen rakentamista tai kiinteistöjen saneeraamista.
Hallitus oli 9.3. päättänyt, että uudet rakennushankkeet samoin kuin saneeraushankkeet rakennutetaan tulevaisuudessa ensisijaisesti kaupungin omilla investointimäärärahoilla ja toissijaisesti Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n toimesta. Mikäli se ei ole mahdollista, voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja kuten leasingrahoitusta.

Nyt hallitus halusi kuitenkin epäselvyyksien välttämiseksi tehdä uuden päätöksen kaupungin ja Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n välisestä työnjaosta.
Kaupunginvaltuustolle ehdotetaan nyt, että kaupungin uudet rakennushankkeet samoin kuin saneeraushankkeet rakennutetaan kaupungin investointimäärärahoilla tai vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja käyttäen - ja siis kaupungin toimesta ja kaupungille edullisimmalla tavalla.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat