Kotka allekirjoittaa eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan

Kotkan kaupunki allekirjoittaa eurooppalaisen tasa-arvon peruskirjan. Kaupunginvaltuusto päätti asiasta kokouksessaan 28.1.

Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa on tarkoitettu peruskirjaksi, jolla Euroopan kunnat ja maakunnat sitoutuvat käyttämään valtaansa ja yhteistyökumppanuuksiaan asukkaidensa tasa-arvon edistämiseksi. Peruskirjan on tehnyt Euroopan kuntien ja alueiden liitto CEMR kumppaneineen.

Peruskirjassa todetaan muun muassa, että ”Eurooppalainen peruskirja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta paikallishallinnossa on osoitettu Euroopan alue- ja paikallishallinnoille, joita pyydetään allekirjoittamaan se ja sitoutumaan julkisesti naisten ja miesten tasa-arvon periaatteeseen sekä toteuttamaan peruskirjassa esitettyjä sitoumuksia omalla alueellaan.
Kukin allekirjoittajaviranomainen sitoutuu edistämään peruskirjan toteutusta laatimalla tasa-arvosuunnitelman, jossa esitetään ne painopisteet, toimenpiteet ja resurssit, joita viranomainen käyttää peruskirjan tavoitteiden saavuttamiseksi. Kukin allekirjoittajaviranomainen ryhtyy kaikkien alueensa instituutioiden ja järjestöjen kanssa yhteistyöhön todellisen tasa-arvon saavuttamiseksi käytännössä.”

Peruskirjan lähtökohta on, että kunnilla on parhaimmat yhteiskunnalliset mahdollisuudet lähellä kansalaisia vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen kuntalaisten arjessa ja näin lisätä
hyvinvointia.
Peruskirja on erittäin laaja ja siinä käsitellään tasa-arvoa demokraattisen vastuun, poliittisen roolin, työnantajaroolin, julkisten hankintojen ja sopimusten, palveluntarjoajaroolin, kaavoituksen ja kestävän kehityksen, säätelijäroolin, ystävyyssuhteiden ja kansainvälisen yhteistyön alueelta.
Kunkin kokonaisuuden alle on vielä koottu lukuisia elämänalueita, kuten sosiaalinen osallisuus, asuminen, kulttuuri, urheilu ja virkistys, turvallisuus ja sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisy, joihin tasa-arvo myös pitäisi ulottaa.
Monet elämänalueista ovat sellaisia, joiden kohdalla kunta ei omin toimin pysty varmistamaan tasa-arvon lopullista toteutumista. Kyse on siis tasa-arvon edellytysten turvaamisesta, paitsi kaupunkiorganisaatiossa ja sen toiminnassa, myös koko kaupunkiyhteisössä.

Eurooppalaisen tasa-arvon peruskirja liitteenä.

Pentti Välipakka valtuuston
3. varapuheenjohtajaksi

Kaupunginvaltuusto päätti valita Vasemmistoliittoa edustavan Pentti Välipakan valtuuston 3. varapuheenjohtajaksi edesmenneen Pentti Tiusasen tilalle.