Korhonen, Larsson ja Sirviö kaupunginjohtajakisan loppusuoralle

Kolmikko Ari Korhonen, Kalle Larsson ja Esa Sirviö on valittu Kotkan kaupunginjohtajakisan loppusuoralle. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 2.10. valita heidät haastatteluryhmän esityksen perusteella psykologisiin soveltuvuustesteihin.
Ari Korhonen toimii tällä hetkellä Raision kaupunginjohtajana, Kalle Larsson Tammelan kunnanjohtajana ja Esa Sirviö Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtajana.

Nuorisovaltuuston edustajat kuulevat soveltuvuustesteihin valittuja ehdokkaita perjantaina 6.10. yhteisötalo Messissä klo 14-15 ja muut kaupunkilaiset pääsevät tapaamaan ja tenttaamaan ehdokkaita samana päivänä klo 16-17 Kauppakeskus Pasaatissa. Tilaisuuden juontavat YLEn toimittajat.
Valtuustoryhmien haastatteluista sovitaan erikseen.
Kaupunginjohtajan vaali suoritetaan kaupunginvaltuuston ylimääräisessä kokouksessa, joka on tarkoitus järjestää 21.11.

Tapahtumakeskukselle
vihreää valoa

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan näyttää Kantasatamaan suunnitellulle tapahtumakeskukselle vihreää valoa.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy Xamk on pyytänyt kaupungilta lokakuun aikana sitovaa tietoa siitä, osallistuuko kaupunki kampus-areena-hotelli -yhteishankkeeseen. Xamkin on edettävä omissa kampusta koskevissa suunnitelmissaan eri pohjalta, mikäli Kotkan kaupunki ei ole mukana eikä yhteishankkeen tuottamia synergiaetuja siten voida hyödyntää.

Kaupunginhallitus päättikin ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osallistuu Kantasataman kampus-tapahtumakeskus-hotelli -hankkeeseen seuraavin reunaehdoin:
• kampus ja tapahtumakeskus rakennetaan yhdessä synergiaetujen saavuttamiseksi
• tapahtumakeskuksen operointia varten perustetaan erillinen liiketoimintaperiaatteella toimiva yhtiö
• kaupunki sijoittaa tapahtumakeskuksen rakentamiseen enintään 20 miljoonaa euroa
• kaupunki varautuu 5,6 miljoonan euron pääomalainaan kampuksen rakentamista varten
• Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n johdolla hanketta ohjaamaan perustetaan ohjausryhmä, johon Kotkan kaupunki asettaa edustajansa
• sijoituksista ja yhtiöiden perustamisesta tehdään erilliset päätökset

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 9-4, kun osa SDP:n ryhmästä esitti yhden Vihreiden edustajan kannattamana, että tapahtumakeskushanketta ei viedä valtuuston päätettäväksi.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi ehdottaa valtuustolle, että valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen käynnistämään hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät toimet välittömästi ennen valtuuston päätöksen lainvoimaisuutta.

Voimalaitosten kiinteistöveroon
tulossa pieni korotus

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että kotkalaisten voimalaitosten kiinteistöveroprosentti nostettaisiin 2,85 prosentista 3,1 prosenttiin. Hallitus oli asiasta yksimielinen.

Muihin Kotkan veroprosentteihin ei ole tulossa ensi vuonna muutosta. Näin ollen Kotkan tuloveroprosentti säilyisi 21,50 prosentissa ja myös muut kiinteistöveroprosentit pysyisivät ennallaan.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Kokoomus ehdotti, että tuloveroprosenttia laskettaisiin 0,25 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen ehdotus, jota kannatti myös yksi vihreiden edustaja ja Perussuomalaisten edustaja, hävisi äänestyksen lukemin 8-5.

Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi jäisi hallituksen ehdotuksen mukaan siis 1,35 %, vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55 %, muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15 %, voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi tulisi 3,1 % ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi jäisi 0,50 %.

Sote-kuntayhtymän perustaminen
etenee Kymenlaaksossa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vapaaehtoisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän perustamisen valmistelun ja organisoitumisen Kymenlaaksoon siten, että uusi kuntayhtymä aloittaisi toimintansa 1.1.2019.

Valtakunnallinen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu siirtyi vuodella eteenpäin Eduskunnan perustuslakivaliokunnan edellytettyä merkittäviä muutoksia lakiesityksiin. Uuden aikataulun mukaisesti maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2020.
Kouvolan kaupunginhallitus teki elokuussa aloitteen vapaaehtoisen maakunnallisen sote-kuntayhtymän perustamiseksi Kymenlaaksoon jo vuoden 2019 alkaen. Aloitteen pohjalta kokoontuivat Kouvolan, Kotkan, Haminan ja Carean valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat sekä viranhaltijajohto kokoukseen, jossa kaikki tukivat vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamista. Tämän jälkeen valmistelutyötä on jatkettu siten, että kaikki Kymenlaakson kunnat ovat olleet mukana valmistelussa.

Vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän perustamisessa vuoden 2019 alusta alkaen voidaan nähdä useita myönteisiä puolia. Valtakunnallisen maakuntauudistuksen aikataulussa ja etenemisessä on edelleen epävarmuustekijöitä. Sote-palvelut edustavat valtaosaa tulevan maakunnan kokonaisuudesta,
joten kun kuntayhtymän perustamisella saadaan sote-kokonaisuus valmiiksi tulevan rakenteen mukaiseksi, on maakunnan huomattavasti helpompi aloittaa toimintansa.

Kymenlaaksoon kuntien
yhteinen ICT-yhtiö

Kymenlaaksoon suunniteltu kuntien yhteinen ICT-yhtiö sai sekin edelleen kaupunginhallitukselta tukea. Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että vielä tällä hetkellä Etelä-Kymenlaakson kuntia palveleva ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen tietotekniikkapalvelujen liiketoiminta varoineen ja velkoineen luovutetaan apporttina Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle 1.1.2018 ja ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen henkilöstö siirtyy Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.

Lisäksi hallitus ehdotti, että valtuusto hyväksyy liiketoimintasiirron yhteydessä Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n osakkeenomistajien välisen osakassopimuksen ja lakkauttaa ICT Kymi kunnallisen liikelaitoksen yllä mainitusta ajankohdasta lukien.
Samalla päättyy Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän yhteistyösopimus perustietotekniikkapalvelujen järjestämisestä.

Kaupunkiautokokeilu
alkaa Kotkassa

Kaupunginhallitus päättää myös aloittaa Kotkassa kaupunkiautokokeilun, jossa kaupunki luovuttaa 2-4 omaan käyttöönsä hankittua sähköautoa kaupungin sisäiseen sekä asukkaiden ja yritysten yhteiskäyttöön.
Yhteistyössä OP Kulku -palvelun kanssa toteutettavan kokeilun tavoitteena on tehostaa kaupungin resurssien käyttöä ja löytää Kotkaan kestävän kehityksen periaatteiden mukainen liikenneratkaisu.

Kaupunkiautojen yhteiskäyttö toteutetaan digitaalisin työkaluin. Auton löytäminen, varaaminen ja käyttöönotto ja lataustason tarkistaminen toimii OP Kulun mobiilisovelluksen kautta. Kaupunkiauto tarjotaan vuokrattavaksi itsepalveluna lyhytaikaiseen käyttöön. Käyttäjä maksaa tuntiperusteisen hinnan auton käytöstä. Kaupunkiautojen käyttäjinä voi olla rajattu joukko ihmisiä ja yrityksiä tai se voi toimia täysin avoimena yhteiskäyttöpalveluna.

Kokeilu aloitetaan vuoden 2017 aikana ja se kestää vuoden 2018 loppuun. Kokeilussa kaupunki ottaa käyttöön 2-4 sähköautoa pääkäyttäjän roolissa. Vastaava määrä kaupungin käytössä olevista autoista poistetaan käytöstä eli kaupungin autokanta pysyy ennallaan.
Kaupungille kokeilusta syntyvä lisäkustannus on enintään 4000 euroa vuodessa yhtä autoa kohden. Jakamisesta kertyvästä tuotosta palautetaan kaupungille 75 %, mikä vähentää kaupungin nettokustannuksia. Kaupunkiautoja käytetään kaupungin omaan käyttöön ja sen lisäksi jaetaan oman käytön ulkopuolella muille käyttäjille. Kokeilun piirissä olevat ajoneuvot ovat pääasiassa kaupungin käytössä päivisin toimistoaikana. Niinä aikoina kun auton käytölle ei ole tarvetta, vapautetaan auto muuhun kaupungin sisäiseen tai ulkopuoliseen käyttöön.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat