Kirjavaisesta valtuuston ja Braskista hallituksen puheenjohtaja

Kotkan kaupungin poliittinen päätöksenteko siirtyi maanantai-iltana (5.6.) naisten johdettavaksi, kun kaupunginvaltuusto valitsi puheenjohtajakseen seuraavaksi neljäksi vuodeksi Marika Kirjavaisen (Kok) ja kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi Nina Braskin (SDP).

Kaupunginvaltuuston ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Lopperi (SDP), toiseksi varapuheenjohtajaksi Mia Harkko (SDP) ja kolmanneksi varapuheenjohtajaksi Pentti Tiusanen (Vas.).

Kaupunginhallituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Jari Elomaa (Kok) ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Teppo Järnstedt (SDP).

Kaupunginhallituksen muut jäsenet ovat Kari Niininen, Irma Rajantie, Joona Mielonen, Pirjo Tujula, Olli Kekkonen, Juha Attenberg, Hanna-Kaisa Lähde, Saila Piipari-Huovila, Markku Saastamoinen ja Maarit Lommi, joista viimeksi mainittu istuu hallituksessa kaksi vuotta.

Lautakuntien puheenjohtajat ovat:
- Kaupunkirakennelautakunta, pj. Pia Hurtta (SDP)
- Hyvinvointilautakunta, pj. Anne Heikkilä (SDP)
- Elinvoimalautakunta, pj. Matti Koski (Kok)
- Sosiaali- ja terveyslautakunta, pj. Topias Kotiniemi (Kok)
- Ympäristölautakunta, pj. Matti Kekarainen (Kok)
- Tarkastuslautakunta, pj. Johan Bardy (RKP)
- Keskusvaalilautakunta, pj. Raija Holopainen (SDP)

Kaupunginjohtajan
haku alkaa

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan myös oikeuttaa kaupunginhallituksen käynnistämään välittömästi uuden kaupunginjohtajan valintaprosessin.
Käytännössä valintaprosessi aloitetaan seuraavassa kaupunginhallituksen kokouksessa 12.6.

Kotkan nykyinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf on ilmoittanut eroavansa kaupungin palveluksesta 30.4.2018. Hän jää vanhuuseläkkeelle 1.5.2018.

Koulunkäynnin ohjaajia
palkataan lisää

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi perustaa 21 koulunkäynnin ohjaajan vakinaista työsuhdetta 1.8..2017 alkaen.
Kaupungin vakituisten koulunkäynnin ohjaajien määrä on osoittautunut riittämättömäksi. Koulunkäynnin ohjaajien tarve on jo kahdeksan vuoden ajan ollut reilu sata ohjaajaa/lukuvuosi. Oppilailla on perusopetuslain mukaan oikeus tarvitsemaansa tukeen koulunkäynnissä ja opiskelussa.

Koulunkäynnin ohjaajat mahdollistavat osaltaan oppilaiden osallistumisen ja mahdollisimman hyvän oppimisen. Yhteistyössä perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa on tullut esille, että oikea-aikaisella tuella koulussa voidaan ennaltaehkäistä ongelmien kasautumista ja välttyä muilta kalliilta tukitoimilta.
Oikea-aikaisen tuen tarjoamisen mahdollisuuteen vaikuttaa olennaisesti koulunkäynnin ohjaajien riittävä määrä. Alakouluissa koulunkäynnin ohjaajat ohjaavat ja avustavat oppilaita, joilla on erilaisia oppimisen vaikeuksia ja/tai vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa ja oman toiminnan ohjaamisessa.

Kaupunginvaltuusto on päättänyt kokouksessaan 8.12.2016, että koulunkäynninohjaajien tarve ja määrä tarkistetaan syksyn 2017 osalta. Mikäli valtiolta ei tule riittävää Tasa-arvo- ja Res- rahoitusta koulunkäynnin ohjaajien palkkaukseen, katetaan puuttuva osa rahoituksesta kaupungin omalla määrärahalla, niin että säilytetään vähintään koulunkäyntiohjaajien nykyinen taso.

Opetustoimi on hakenut OKM:n erityisavustusta koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin vuosille 2017–2018 ja sitä on myönnetty Kotkalle 256 000 euroa. Saatu valtionavustus on jaettu koulukohtaisesti ja sitä tulee käyttää sekä esi- että perusopetukseen. Koulukohtaiset summat ovat monen koulun kohdalla niin pieniä, ettei rahalla pysty palkkaamaan koulunkäynnin ohjaajaa ko. koululle. Avustusta käytetään sen vuoksi resurssiopetukseen ja opetusryhmien pienentämiseen.

Palkkakustannukset 21 koulunkäynnin ohjaajasta ovat noin 153 000 euroa + sivukulut vuonna 2017. Opetustoimen budjetissa ei ole varauduttu ko. kustannukseen. Summa pyritään kattamaan opetustoimen budjetista ja mikäli se ei ole mahdollista esitetään tarvittaessa lisätalousarvion tekemistä syksyllä 2017. Palkkakustannukset 21 koulunkäynnin ohjaajasta ovat vuositasolla noin 383 000 euroa + sivukulut.

Tällä hetkellä koulukäynnin ohjaajien määrä on 79 vakinaista ja vakinaistamisen jälkeen määrä on 100 koulunkäynnin ohjaajaa.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat