Kiinteistöt rakennetaan jatkossa ensisijaisesti kaupungin investointirahoilla

Kotkan kaupungin uudet rakennushankkeet samoin kuin saneeraushankkeet rakennutetaan
tulevaisuudessa ensisijaisesti kaupungin omilla investointimäärärahoilla ja toissijaisesti Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n toimesta. Mikäli se ei ole mahdollista, voidaan käyttää myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja kuten leasingrahoitusta.
Kaupunginhallitus päätti kiinteistöjen rakentamisen työnjaosta kokouksessaan maanantaina 9.3.

Kaupunkituulipuiston
suunnittelu keskeytetään

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättäisi olla käynnistämättä Kotkan kaupunkituulipuistoon suunniteltuja kaavoitushankkeita.
Kaupunginhallitus yhtyi kaupunkisuunnittelulautakunnan näkemykseen, jonka mukaan kaupunkituulipuistoksi esitetty alue ei sovellu tuulipuistokäyttöön, koska sen hankkeet voivat oleellisesti vaikeuttaa kaupunkirakenteen kehittämistä.
Kaupunki haluaa edistää tuulivoimaloiden rakentamista sellaisille alueille, jotka eivät ole ristiriidassa kaupunkikehityshankkeiden kanssa.

Kaupunginhallitus otti myös kokouksessaan kantaa kuntayhtymä Carean alijäämiin.
Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Carean hallitukselle lausuntonaan alijäämien kattamista koskevasta asiasta, että kaupunki on valmis käymään jatkoneuvotteluja asiasta.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy verkko-osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat