Uuden kaupunkistrategian työstäminen alkaa

Kotkan kaupunki on aloittamassa uuden kaupunkistrategian työstämisen.

Kaupunkistrategian uudistusprosessia on valmisteltu jo vuoden 2017 aikana kaupunginjohtajan johdolla suppeassa ja laajennetussa johtoryhmässä työnimellä ”Uusi Kotka -kaupunkistrategia”, mutta varsinainen strategiatyö ajoittuu tammikuun ja huhtikuun 2018 välille siten, että kaupunginvaltuusto hyväksyy uuden kaupunkistrategian huhti-toukokuussa 2018 ja että se on valmiina vuoden 2019 talousarviovalmistelua varten.

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan 18.12. tiedoksi elinvoimalautakunnan päätöksen, jonka mukaan kaupunkistrategiatyölle valitaan ulkopuolinen palveluntarjoaja kumppaniksi, joka tuo prosessin ja työpajojen sekä lopputuotteen toteutukseen sparrausta, osaamista ja resursseja. Ostopalveluna
toteutettavan kokonaisuuden budjetti on 35 000 euroa.

Kaupunginvaltuuston ensimmäinen strategiaseminaari järjestetään 25.-26.1.2018 Hämeenlinnassa. Seminaariin kutsutaan kaupunginvaltuuston jäsenet, pääluottamusmiehet, kaupunginjohtajan laajennettu johtoryhmä sekä uusi kaupunginjohtaja Esa Sirviö ja elinvoimalautakunnan edustaja Olli Lehtonen.
Yhteensä osallistujia on enintään 90 ja seminaarimatkan kustannukset ovat yhteensä noin 22 000 euroa sisältäen matkat, ruokailut ja majoituksen.
Hämeenlinnassa ohjelmaan kuuluu perehtyminen Hämeenlinnan kaupungin johtamiseen ja kehittämiseen sekä kaupunkistrategiaan sekä tutustuminen Hämeenlinnan Verkatehtaaseen ja sen toimintaan. Kaupunkistrategiantyön kokonaisbudjetti on 67 000 euroa.

Kotkan uusi strategia valmistellaan kuntalain vaatimusten mukaisesti ja kaupunginjohtajan johdolla. Suppea johtoryhmä toimii ohjausryhmänä ja laajennettu johtoryhmä työryhmänä. Työryhmien valmistelijana toimii kehitysjohtaja yhteistyössä kansliapäällikön kanssa.
Kotkan uusi kaupunkistrategia valmistellaan strategiakaudeksi 2019—2022, visio vuoteen 2025.

Kotkan kaupunkistrategiaprosessin lähtökohdat ovat seuraavat:

  • Perustuu oletukseen, että vuosina 2019-2020 alkaen kaupungin keskeiset toiminnot ovat hyvinvointi ja elinvoima (konsernipalvelut, opetus, varhaiskasvatus, nuorisotoimi, liikunta, kaupunkisuunnittelu, kaupunkikehitys, kulttuuri, tekniset palvelut ja kaupunkikonserni).
  • Toteutetaan osallistava strategiaprosessi, jossa keskeistä on asukas- ja asiakaslähtöisyys, osallisuus ja sitoutuminen. Prosessiin kuuluu keskeisenä henkilöstön, kaupunkilaisten ja kumppaneidenosallistaminen.
  • Itse prosessi on tärkeä ja lisäarvoa tuotava, ei vain lopputuote.
  • Prosessi vahvistaa yhdessä tekemistä, innostusta ja ilmapiiriä sekä sitoutumista valittaviin tavoitteisiin ja antaa pohjan yhteisen tulevaisuuden tekemiselle (asukkaat, henkilöstö, luottamushenkilöt, viranhaltijat, konserni, yritykset, kumppanit).
  • Prosessin aikana haetaan yhteinen näkemys nykytilanteesta, toimintaympäristön muutoksista, keskeisistä haasteista; muodostetaan Kotkan visio, arvot ja strategiset päämäärät; laaditaan toimintasuunnitelma, jolla halutut tavoitteet saavutetaan sekä laaditaan mittarit, joilla onnistumista mitataan ja jatkuvan seurannan välineet.
  • Lopputuotteena on visuaalinen, tiivis ja selkeästi ymmärrettävä kaupunkistrategia, joka antaa strategian käytäntöön viennille parhaat edellytykset.
  • Prosessi ja lopputuote viestivät Kotkan uudistumisesta ja vetovoimasta ja toimintakulttuurin muutoksesta.

Liitteenä kaupunkistrategiaprosessin työsuunnitelma (pdf).

Tukea seurataloille

Kaupunginhallitus päätti myös myöntää tukea neljälle kotkalaiselle seuratalolle.

Juurikorven Työväenyhdistys ry, Kotkan Kiri ry, Kymin Koskenpojat ry ja Tiutisen Työväenyhdistys ry olivat anoneet anovat avustusta omistamiensa työväen- ja seuratalojen käyttökustannuksiin.
Talot ovat mm. paikallisten urheiluseurojen käytössä liikuntatiloina sekä paikallisten kylätoimikuntien käytössä asukkaiden virkistystiloina.

Kaupunginhallitus myönsi Juurikorven työväenyhdistykselle 2 200 euroa, Kotkan Kirille 2 000
euroa, Kymin Koskenpojille 2 000 euroa ja Tiutisen työväenyhdistykselle 2 600 euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat