Kaupunki lähdössä takaamaan Carean lainaa

Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaina 1.6. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntäisi Carea-Sairaalat Oy:lle omavelkaisen takauksen 17 miljoonan euron suuruiselle lainalle, joka kohdistuu kaupungin käyttöön tuleviin, Kymenlaakson keskussairaalan saneerauksen yhteydessä rakennettaviin uusiin tiloihin.
Samalla kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättäisi vahvistaa aiemmin tekemänsä periaatepäätökset kaupungin terveydenhuollon sekä eräiden sosiaalihuollon tehtävien keskittämisestä Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen - ottaen samalla huomioon myös kaupunginhallituksen vuoden takaisen päätöksen, joka koskee keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen suunnittelukustannusten jakoa.
Lisäksi hallitus viittaa Carean yhtymäkokouksen 12.6. esityslistalla 17 pykälän kohdalla olevaan asiaan, joka koskee keskussairaalan peruskorjaushankkeen investointi- ja rahoituspäätöstä ja päätti ohjata kaupungin yhtymäedustajia hyväksymään Carean hallituksen esityksen kokonaisuudessaan.
Kaupunginhallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 9-3, kun Vasemmistoliitto ja Perussuomalaiset eivät haluaisi myöntää Carea-Sairaalat Oy:n lainalle omavelkaista takausta.

Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa ja rahoittaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 137 miljoonaa euroa, joka jakautuu kiinteistössä jatkossa toimivien organisaatioiden kesken siten, että Carea-konsernin osuudeksi (keskussairaala, liikelaitokset ja Kastek Oy) tulee 120 miljoonaa euroa ja Kotkan kaupungin osuudeksi 17 miljoonaa euroa.
Yhtiö hakee Kotkan kaupungilta omavelkaista takausta Carea-Sairaalat Oy:n maksuvelvoitteille, jotka seuraavat enintään 17 miljoonan euron lainoista, joilla rahoitetaan Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjausinvestointia.

Sivupaloasema
lisämäärärahalla

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös Kotkansaarelle tulevan sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman.
Paloaseman rakentaminen on tarkoitus aloittaa Ratapihankadulla vielä tämän vuoden aikana ja sen rakentamisen kaupunginhallitus esittää toteutettavaksi kaupungin omana investointina 2.580 000 euron lisätalousarviomäärärahana.
Hankkeeseen on myönnetty palosuojelurahastosta 225 000 euron suuruinen investointiraha.

Käräjäoikeus on
säilytettävä Kotkassa

Kaupunginhallitus antoi lisäksi lausunnon käräjäoikeusverkoston uudistamisesta.
Kaupunginhallituksen mukaan muodostettavan Kaakkois-Suomen käräjäoikeuden sivukanslia ja istuntopaikka tulisi edelleen toimia Kotkassa.
Kotkan kaupungin mielestä on tärkeää säilyttää monipuoliset oikeuspalvelut myös Etelä-
Kymenlaaksossa. Vaikka sähköinen asiointi lisääntyisikin, tarvitaan varusteltuja tiloja, joissa oikeuspalvelujen asiakkaat (todistajat, asianomistajat) voivat osallistua videon välityksellä istuntoihin matkustamatta istuntopaikkakunnalle.
Kotkassa sijaitsevia istuntosaleja voitaneen käyttää tarvittaessa myös maaoikeuden istuntojen järjestämiseen Kotkassa.
Kaupunginhallituksen mukaan on joustavuutta, että käräjäoikeusasioita voidaan tälläkin hetkellä käsitellä
sekä Kouvolassa että Kotkassa. Vastaavasti on jatkossakin voitava ohjata juttu vaadittavan erityisasiantuntemuksen tai istuntoon osallistujien paikallisuuden perusteella käsiteltäväksi joko Kotkassa tai Kouvolassa.
Tuomarithan voivat tarvittaessa työskennellä kummassakin toimipisteessä. Vastaavasti sähköiset asianhallintajärjestelmät mahdollistavat kansliahenkilöstön työskentelyn myös sivukanslioissa. Istuntojärjestelyissä edellytettävä turvallisuustaso on myös mahdollista huomioida istunnon sijoittamisessa.

Oikeusministeriön asettama, käräjäoikeusverkoston uudistamista pohtinut työryhmä on päätynyt ehdotuksessaan kahteen eri malliin.
Toisessa mallissa Suomeen jäisi 17 käräjäoikeutta ja toisessa mallissa 14 käräjäoikeutta.
Kotkan kaupungissa toimii Kymenlaakson käräjäoikeuden istuntopaikka ja kanslia. Hallinnollinen kanslia on Kouvolassa. Kouvolassa on myös istuntopaikka.
Vuoden 2010 käräjäoikeusuudistuksessa, jossa Kotkan käräjäoikeus yhdistettiin Kouvolan käräjäoikeuteen, säilytettiin kanslia ja istuntopaikka edelleen Kotkassa asiamääriin perustuvista syistä. Käräjäoikeudelle peruskorjattiin uudet toimitilat Kotkansaarella.

Kotkansaaren päiväkoti
käsittelyyn loppukesästä

Kaupunginhallituksen piti käsitellä kokouksessaan myös Katariinaan tulevan Kotkansaaren päiväkodin rakentamista, mutta kaupunginjohtaja päätti vetää asian pois listalta.
Kaupunginjohto haluaa ennen päätöstä selvittää uuden hallitusohjelman esitysten vaikutukset päivähoidossa. Uudessa hallitusohjelmassa on merkittäviä päivähoitoa koskevia kirjauksia ja Kotkansaaren päiväkotihanke tuodaan päätöksentekoon elo-syyskuussa, kun tarvittavat taustalaskelmat on tehty.