Kaupunginhallituskin halvempien uimalippujen kannalla

Myös Kotkan kaupunginhallitus haluaa laskea uimahallien pääsylippujen hintoja.
Kaupunginhallitus yhtyi liikuntalautakunnan päätökseen ja ehdottaa valtuustolle, että Kotka laskisi uimahalliensa pääsylippujen hintoja tuntuvasti, keskimäärin jopa 30 prosenttia lipputuotteesta riippuen.
Jos esitys saa kannatusta vielä kaupunginvaltuustossa, tulevat uudet hinnat voimaan jo kesäkuun alussa.
Esityksessä esimerkiksi aikuisen kertalipun hinta laskisi nykyisestä 5,80 eurosta neljään euroon. Lisäksi samassa yhteydessä myyntiin tulee kokonaan uusia lipputuotteita, muun muassa nuorten kortti ja kesäkortti.
Hintojen laskemista perustellaan mm. sillä, että uimahallilippujen hinnat ovat Kotkassa valtakunnan keskitasoa korkeammat ja kaupunkilaisten ostovoiman ollessa pienempi kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, ei mahdollisuus harrastaa ole päivänselvä asia. Väestörakenne on Kotkassa haastava ja alueella asuu paljon pitkäaikaistyöttömiä, vähävaraisia eläkeläisiä ja pienituloisia lapsiperheitä. Kotka haluaakin mahdollistaa kaikenikäisille sopivan vesiliikunnan kaupunkilaisten tulotasosta riippumatta.

Kaupungin palkkalistoilla
vuodenvaihteessa 3369 henkilöä

Kotkan kaupungin ja sen liikelaitosten henkilöstömäärä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 3 369 henkilöä (koko vuoden keskiarvo). Se oli 169 henkilöä vähemmän kuin vuonna 2014. Vakinaisen henkilöstön määrä oli 2 702 ja määräaikaisen 667 henkilöä.
Luvut ilmenevät viime vuoden henkilöstökertomuksesta, jonka kaupunginhallitus hyväksyi ja päätti saattaa sen tiedoksi valtuustolle tilinpäätöskäsittelyn yhteydessä.

Henkilötyövuosia mitataan kahdella tunnusluvulla. HTV1-lukuun eivät sisälly poissaolot, eivät myöskään lomat. Se mittaa työpanosta, jolla toimintaa toteutetaan. HTV2-lukuun eivät sisälly palkattomat poissaolot. Se mittaa työpanosta, josta maksetaan.
HTV1 vuonna 2015 oli 2.673,2 (kaupunki ja liikelaitokset, vuonna 2015 2.709,0) ja HTV2 3.134,2 (kaupunki ja liikelaitokset, vuonna 2015 3.191,2).
Sukupuolijakauma oli lähes sama kuin edellisinä vuosina. Naisia koko henkilöstöstä oli 76,4 % ja miehiä 23,6 %. Koko henkilöstön keski-ikä oli 45,1 vuotta, sama kuin edellisenä vuonna.

Sairauspoissaolopäivien määrä henkilöä kohden nousi edellisvuodesta 0,6 päivää/henkilö. Vuonna 2016 sairauspoissaolot Kotkan kaupungin osalta olivat 17,8 päivää/työntekijä (vuonna 2015 17,2 päivää/työntekijä ja vuonna 2014 16,3 päivää/työntekijä). Tuki- ja liikuntaelinsairaudet olivat edelleen suurin poissaoloja aiheuttava diagnoosiluokka.
Vuonna 2016 sattui yhteensä 221 työtapaturmaa (vuonna 2015 223). Yleisin tapaturman syy oli kaatuminen joko työmatkalla tai työpaikalla. Maksetut palkat vuonna 2016 olivat noin 115 800 000 euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat