Kaupunginhallitus päätti yt-menettelyn käynnistämisestä

Kotkan kaupunginhallitus päätti maanantaisessa (23.3.) kokouksessaan käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on saada yhteensä 10 miljoonan euron suuruiset säästöt kaupungin käyttötaloudessa vuoden 2015 talousarvioon verrattuna.
Kaupunginhallitus on aiemmin asettanut talouden tasapainotusohjelmaa 2015-2016 varten valtuuston puheenjohtajan johdolla toimivan ohjausryhmän, jonka hallitus nyt päätti nimetä toimimaan
myös yt-menettelyn ohjausryhmänä.
Ohjausryhmä koostuu valtuuston puheenjohtajasta ja kaupunginhallituksen puheenjohtajasta,
valtuuston ryhmäpuheenjohtajista, kaupungin johdosta ja henkilöstön edustajista.
Ohjausryhmä ja kaupunginjohtaja antavat kaupungin yt-neuvottelukunnalle ja vastuualuejohtajille tarvittaessa tarkentavia ohjeita ja tavoitteita sekä asettavat tarvittaessa talouden tasapainottamisen työstämiseen tähtäävät työryhmät.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan myös Kotkan Energian hallituksen kaupunginhallitukselle lähettämää kirjettä, jossa Energian hallitus pyysi kaupunginhallitusta tarkentamaan aiemmin saamaansa selvityspyyntöä kaupungin energiajärjestelyistä.
Kotkan Energian hallituksen mukaan kaupungin tarvitsema myyntivoittotavoite on niin suuri, ettei se pelkästään Kotkan Energian omilla omistusjärjestelyillä olisi mahdollisuutta saavuttaa.
Energian hallitus pyysikin kaupunginhallitusta tarkentamaan toimeksiannon selkeyttämiseksi sen laajuutta ja sanamuotoja riittävän kattavuuden saamiseksi tarkasteltaville ja toteutettaville energiajärjestelyille.
Kaupunginhallitus ei kuitenkaan ottanut asiaan kantaa vaan merkitsi kirjeen tiedoksi.

Tämän vuoden tulosennuste
kolme miljoonaa pakkasella

Kaupunginhallitus merkitsi kokouksessaan tiedoksi kaupungin talouden seurantaraportin tammi-helmikuulta ja sen mukaan laaditun ennusteen mukaan Kotka tekisi tänä vuonna noin kolmen miljoonan euron suuruisen alijäämän.
Suurin osa tästä, noin kaksi miljoonaa syntyy Ankkuri-kiinteistöön liittyvän kauppakokonaisuuden toteutumatta jäämisestä.
Kaupunginhallitus hyväksyi myös vuoden 2014 tilinpäätöksen, jonka mukaan kaupungin viime vuoden tulos on noin 10 miljoonaa euroa voitollinen, mutta ilman kiinteistöyhtiöille siirretyistä rakennuksista tullutta kertakirjausta, olisi tulos jäänyt 10 miljoonaa negatiiviseksi. Kaupungin kumulatiivinen alijäämä on nyt noin 33 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2014 henkilöstökertomuksen, jonka mukaan kaupungin vakituisen henkilöstön määrä kääntyi viime vuonna nousuun, kun sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrän vähentyminen eteni tavoitteen mukaisesti.
Kotkan kaupungin maksetut palkat laskivat noin 216 000 euroa vuoteen 2013 verrattuna.
Sairauspoissaolojen suotuisa kehitys jatkui sairauspoissaolojen laskiessa 16,3 päivään / työntekijä. Sijaiskustannukset huomioiden tämä merkitsi yli 1,3 miljoonan euron säästöä vuositason palkoissa.
Säästösyistä annettavaa palkatonta virka-/työvapaata käytettiin lähes 2500 päivää päästen asetettuun tavoitteeseen ja tämä vastaa noin 198000 euron säästöä. Myös ylityökustannuksen laskivat yli 50 000 euroa.
Henkilöstötavoitteiden osalta vuoden 2014 loppuun mennessä saavutettiin kuuden miljoonan euron kokonaissäästötavoitteesta 2,4 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymä Carean
alijäämistä päätös

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan jo toistamiseen kuntayhtymä Carean alijäämiä. Hallitus päätti ilmoittaa kuntayhtymän hallitukselle lausuntonaan alijäämien kattamista koskevasta asiasta, että ne tulee ensisijaisesti kattaa ns. aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, ellei muuta asiaan vaikuttavaa ilmene.
Kotkan osalta kumulatiivista alijäämää on Careassa runsaat 8,2 miljoonaa euroa.

Selvitys sote-palveluiden
kuntayhtymästä alkamassa

Kymenlaaksossa ollaan käynnistämässä selvitystä maakunnallisesta sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymämallista. Kotkan kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä selvityksen käynnistämisen.
Hankkeeseen ollaan lähdössä, koska valtakunnallisen sote-lain lopullisesta sisällöstä ja käsittelyaikataulusta ei ole tällä hetkellä selvyyttä. Todennäköistä on, että Kymenlaakso tulee muodostamaan yhden toiminta-alueen palveluiden tuottamista ja järjestämistä varten.
Tämä tarkoittaa kuuden organisaation (Kotka, Kouvola, Hamina, Pyhtää, Kaakon kaksikko, Carea) sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdistämistä yhdeksi sosiaali- ja terveyspalveluita hoitavaksi kuntayhtymäksi.
Koska sote-lain etenemisestä ei tällä hetkellä ole selvyyttä, selvitystä uudesta toimintamallista halutaan lähteä tekemään vapaaehtoiselta pohjalta.
Projektin aloittaminen perustuu kuntien hallitusten ja valtuustojen puheenjohtajien sekä kaupunginjohtajien tapaamiseen maaliskuun alussa. Tapaamisessa linjattiin, että kunnat ja Carea lähtevät yhdessä selvittämään alueen tulevaa yhteistyötä ja mahdollista kuntayhtymämallia. Näin toimimalla alue on ajoissa valmistautunut tuleviin muutoksiin.
Projektin käynnistämisen tavoitteena on valmistella Kymenlaaksoon yhteinen toimintamalli sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä. Selvitystyö tehdään Kymenlaakson kuntien ja Carean yhteistyönä.

Sivupaloasema
Ratapihankadulle

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Kotkansaaren sivupaloaseman päivitetyn hankesuunnitelman, jonka mukaan sivupaloasema toteutettaisiin uudisrakennuksena Ratapihankatu 5:een.
Pelastustoimen palvelutason kannalta, sekä vuosien 2013 ja 2014 toteutuneiden onnettomuuksien mukaan Ratapihankadun rakennuspaikka soveltuu paloaseman paikaksi erittäin hyvin, lyhentäen
merkittävästi avunsaantiaikaa alueilla, joilla onnettomuusriski ja asiakasrajapinta on suuri.
Myös ensihoidon palvelutaso paranee vastaavasti, kun uudelle Kotkansaaren paloasemalle tullaan sijoittamaan ambulanssi palvelemaan Kotkasaaren ja lähialueen asukkaita.
Kotkansaarella oli viime vuonna 2267 ensihoidon eli sairaankuljetustehtävää, mikä on 31 prosenttia kaikista Kotkan alueen tehtävistä.

Eduskuntavaalien
ennakkoäänestys
laitoksissa

Kaupunginhallitus päätti määrätä alla luetellut toimintayksiköt vuoden 2015 eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikoiksi:

Kymenlaakson keskussairaala
Karhulan sairaala, Toivelinnankatu 2
Maria-Koti, Tommonpolku 5
Koskenrinteen koti ja vanhusten asunnot, Närhintie 2
Hovinsaaren hoivakoti 1, Paimenportti 6
Hovinsaaren hoivakoti 2, Paimenportti 2
Hovinsaaren hoivakoti 3, Paimenportti 8
Vetrean hoivakoti, Paimenportti 10
Kymen A-klinikka, Karhulan kuntoutumiskoti
Karhula-koti, Sudenkatu 6
Karhuvuori-koti, Vuorenrinne 4
Pihkapolun hoivakoti, Pihkapolku 1
Kotkan palvelutalo, Isännänraitti 3
Karhulan tukitalo, Emännänraitti 3
Kotka-koti, Itäkatu 8
Veteraanitalo, Karhulantie 36
Lehmuskoti ja Pihlakoti, Museokatu 6
Saarnikoti, Kotkankatu 1
Mikeva Kotka, Metsäkulmankatu 21
Neso-Koti, Naakantie 36
Villa Karhula, Kihlinkatu 24 (Eskola)
Villa Otsola, Kihlinkatu 24 (Eskola)
Eskolan hoivakoti, Kihlinkatu 24 C

Laitosäänestyksessä voivat äänestää laitoksissa hoidettavana olevat, ei siis henkilökunta tai poliklinikka-asiakkaat. Niiden vanhusten ja vammaisten luona, jotka eivät asu laitoksissa ja jotka ovat vaalilain mukaan oikeutettuja kotiäänestykseen, käy pyydettäessä kotiäänestystoimitsija.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat