Kaupunginhallitus lähetti talousarvion 2020 valtuuston käsiteltäväksi

Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 29.10. ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyisi kaupunginjohtajan ehdotuksen talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2020 - 2022 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen.
Kaupunginhallitus ehdottaa lisäksi valtuustolle, että Kotkan veroprosentit säilyisivät ensi vuonna nykyisellä tasolla.
Kaupunginjohtaja Esa Sirviön ehdotus Kotkan ensi vuoden talousarvioksi on luettavissa tästä tiedotteesta.

Hallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Vihreiden hallitusryhmä ehdotti talousarvion palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.
Vihreiden mukaan esitykseen liittyy liikaa epävarmuustekijöitä ja suuria riskejä.
Vihreät edellyttivät, että uudessa esityksessä on vähintään 8 miljoonan euron lisäsäästöt ensi vuodelle.

Vihreiden palautusesitys hävisi äänestyksessä kaupunginhallituksen enemmistölle äänin 10-3. Vihreiden lisäksi palautusta uudelleen valmisteluun kannatti Perussuomalaisten edustaja..

Myös veroprosentista jouduttiin äänestämään, kun Vasemmistoliiton Antti Hyyryläinen esitti ensi vuoden tuloveroprosentiksi 22:a. Kotkan nykyinen tuloveroprosentti on 21,5.
Ehdotus hävisi äänestyksessä lukemin 10-3. Hyyryläisen lisäksi veroprosentin nostoa kannattivat Vihreiden edustajat.

Henkilöstö pienenee 26 vakanssilla

Kaupunginhallitus hyväksyi myös Kotkan ensi vuoden henkilöstösuunnitelman ja lähetti sen valtuuston käsiteltäväksi.
Vuoden 2020 henkilöstösuunnitelman mukaan Kotkan kaupungin henkilökunnan määrä laskee 13,9 henkilötyövuodella ja 26 vakituisella vakanssilla. Suunnitelma sisältää vakanssien muutoksia, vakinaistamisia ja siirtoja sekä määräaikaisten vähentämistä, mutta hyvin vähän varsinaisia lisäyksiä.

Henkilöstösuunnitelma ohjaa vuoden aikana täyttölupien myöntämistä ja sitä kautta rekrytointeja.
Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy pääasiassa vain kaupungin vakituinen henkilökunta.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat