Kaupunginhallitus karsi säästölistaa - Katariinan uimalan käyttö jatkumassa

Kotkan kaupunginhallitus ei hyväksynyt kaikkia kaupunginjohtaja Esa Sirviön säästöehdotuksia talouden tasapainottamisohjelman toimenpideohjelmassa. Kaikkein eniten hallitus karsisi kaupungin opetustoimeen kaavailtuja säästöjä. Lopullisesti säästöistä päätetään 11.2. kaupunginvaltuustossa.

Kaupunginhallitus poistaisi säästölistalta mm. Katariinan uimahallin sulkemisen, josta tulisi tänä vuonna säästöjä arviolta noin 180 000 euroa ja tulevina 2020-2022-vuosina yli miljoona euroa.
Säästölistalta poistettiin myös jäähallin käyttöajan kavennus, josta tulisi tänä vuonna säästöä 15 000 euroa ja vuosina 2020-2022 noin 45 000 euroa.

Kaupunginteatterin avustusta kaupunginhallitus ehdottaa pienennettäväksi kaupunginjohtajan viimeisimmän esityksen mukaisesti tänä vuonna 10 000 euroa ja vuosina 2020-2022 yhteensä 140 000 euroa.

Opetustoimen säästöistä
huomattava karsinta

Hallitus poisti esityksestä ison joukon opetustoimeen kohdistuvia säästöjä kuten määräaikaisten koulunkäynninohjaajien ja opettajien määrän vähentämisen, psykologien palkkaamatta jättämisen, opetustuntien järjestämisen valtakunnallisen tuntijaon mukaan, kaksikielisen opetuksen supistamisen, musiikkiluokkaopetuksen supistamisen, liikuntaluokkaopetuksen supistamisen ja valmistavan opetuksen ryhmien vähentämisen.
Myös koululaisten iltapäivätoiminnan lopettaminen poistettiin säästölistalta.
Kaikki nämä yhteensä pienentäisivät opetustoimen säästöjä tänä vuonna noin 550 000 euroa ja tulevina vuosina 2020-2022 noin 4,3 miljoonaa euroa.

Varhaiskasvatuksessa säästölistalta halutaan poistaa tietokone- ja iPad-hankintojen puolittaminen, mikä tänä vuonna säästäisi 6000 euroa ja tulevina kolmena vuotena 18 000 euroa. Lisäksi poistettiin vuosille 2020-2022 ehdotetut 125 000 euron säästöt, jotka koskevat 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen hankkeesta luopumista.
Sen sijaan säästölistalle jäi tälle vuodelle 50 000 euron säästö, joka koskee varhaiskasvatuksen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaa. Tulevilta vuosilta nämä säästöt poistettiin.

Toimitalohallinnosta poistettiin 13 000 euron säästöehdotus, joka koski Koivulan koulun lämmityksen yms. lopettamista. Tulevina vuosina 2020-2022 säästö olisi 39 000 euroa.

Yksityistieavustuksia koskeva säästösumma muutettiin ehdotuksen 60 000 eurosta puolet pienemmäksi eli 30 000 euroksi. Teiden uudelleenpäällystykseen kohdistuva 50 000 euron säästöehdotus poistettiin kokonaan.

Puistotoimessa hyväksyttiin tälle vuodelle ehdotettu 20 000 euron säästö, joka tulee kausityöntekijöiden aikaisempaa lyhemmistä työsopimuksista, mutta tulevilta vuosilta säästöehdotus poistettiin.

Lisäksi hallitus muutti Kaakonkulman Kulttuurimyllyn avustusta, josta voitaisiin leikata tänä vuonna 5000 euroa ja vuosina 2020-2022 kustakin 15 000 euroa. Alkuperäisessä ehdotuksessa summat olivat 10 000 ja 30 000 euroa.
Kaupunginkirjaston aineistomäärärahasta vähennettäisiin tänä vuonna ehdotettu 10 000 euroa, mutta seuraavina vuosina määrärahaan ei puututa.

Henkilöstön lomautus pois
listalta äänestyksen jälkeen

Kaikki edellä luetellut karsinnat säästölistasta tehtiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti ja niiden lisäksi monesta kohdasta äänestettiin.
Säästölistalta poistettiin äänestyksien jälkeen kaupungin henkilöstön lomautus viikoksi, määräaikaisten opettajien palkkaaminen vain koulun työpäivien ajaksi ja Kotkan seudun musiikkiyhdistyksen opetustarjonnan supistaminen.
Varhaiskasvatuksessa ehdotetaan säästölistalta poistettavaksi henkilöstökulut, jotka koskevat uusien varahenkilöiden ja vakituisen henkilöstön palkkaamista sekä varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaamista ja siitä johtuvia henkilöstövähennyksiä.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle äänestyksen jälkeen myös, että juniorivuorojen maksut poistetaan säästölistalta.

Sen sijaan äänestyksien jälkeen kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle mm. elinvoimalautakunnan lakkauttamista, kulttuurijohtajan hakuprosessin keskeyttämistä ja Arto Tolsa Areenan tekonurmen lämmityksen ja valaistuksen lopettamista talvikaudella.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että Kotkassa laaditaan kevään aikana rakenteellisiin muutoksiin perustuva talousohjelma taloussuunnitelmakaudeksi 2019-2022 ja sen sisällöstä päätetään kesäkuun valtuustossa.

Lopullisesti talouden tasapainottamisohjelman toimenpideohjelmasta päättää kaupunginvaltuusto 11.2.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat