Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 27.11. kaupunginjohtaja Esa Sirviön ehdotuksen Kotkan ensi vuoden talousarvioksi. Lopullisesti talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto 10. joulukuuta.

Ensi vuoden talousarvio on kaupunginjohtaja Sirviön budjettiehdotuksessa 3,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitus palautti ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi viikkoa aikaisemmin ja halusi, että talousarviokirjan tyhjät kohdat on täydennetty ja että talousarviosta löytyy maininta vuoden 2019 aikana tehtävästä talouden tasapainottamisesta.

Talousarviota on nyt täydennetty kaupunginhallituksen antamien ohjeistuksien mukaisesti ja siihen on kirjattu kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, tarkastuslautakunnan, ikäihmisten ja vammaisten neuvoston sekä nuorisovaltuuston toiminnan painopisteet taloussuunnitelmavuosille 2020 - 2022.

Talouden tasapainottamisohjelmasta kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan pohjaesityksestä poiketen, että se laaditaan siten, että ensisijaisena tavoitteena on vuoden 2019 tuloksen kääntäminen positiiviseksi ja kumulatiivisen alijäämän kattaminen taloussuunnitelmavuosina 2020-2022.
Kaupunginhallitus tarkentaa tasapainottamisohjelman tavoitteita kaupungin strategiaan perustuen vielä tämän vuoden aikana.
Talouden tasapainottamistoimien suunnittelu alkaa välittömästi tämän jälkeen ja toimien valmistelua koordinoi kaupunginjohtajan johtoryhmä.
Talouden tasapainottamisohjelma esitellään valtuustolle 28.1.2019 mennessä ja se laaditaan vastuualue- ja toimintayksikkötasolle.
Ohjelmaa valmisteltaessa kuullaan henkilöstöjärjestöjen edustajia ja sen valmisteluvaiheita seurataan säännöllisesti kaikissa kaupunginhallituksen kokouksissa.
Valtuustoryhmien puheenjohtajia informoidaan asiasta kaupunginhallitusten kokousten yhteydessä kutsumalla heidät kokouksiin tämän asian käsittelyn ajaksi.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen, kun Vasemmistoliitto oli alkuperäisen pohjaesityksen kannalla. Muutosesitys voitti äänestyksen lukemin 10-2.

Liitteenä täydennetty kaupunginjohtajan talousarvioesitys (pdf)

Tämän vuoden tulosennuste
3 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Kotkan kaupungin kuluvan vuoden ylijäämän ennustetaan olevan 3 miljoonaa euroa, mikä on talousarviota 2,6 miljoonaa euroa suurempi. Ennuste perustuu lokakuun lopun tilanteeseen.
Hyvä tulos perustuu pääosin Kymijoen Työterveyden osakkeiden myynnistä alkuvuodesta saatuun myyntivoittoon.

Menopuolella sosiaali- ja terveyslautakunnan ulkoinen toimintakate tulee ennusteen mukaan ylittymään noin 3,2 miljoonaa euroa.
Edelleen merkittävin riski on asiakaspalveluiden ostojen kustannuksissa. Ylityspainetta syntyy terveydenhuollossa päivystyksen, erikoissairaanhoidon sekä laitoskuntoutuksen ostoissa (3,8 milj. euroa), sosiaalihuollossa erilaisissa vammaispalvelujen ostoissa (1,3 milj. euroa) sekä sijaishuollon
ja perhehoidon ostoissa (0,7 milj. euroa),
Asiakaspalveluiden ostojen ylitykseksi on laskettu 5,4 miljoonaa euroa ja muiden palveluiden osalta 0,2 miljoonaa euroa.
Muiden toimintakulujen säästöksi arvioidaan 1,9 miljoonaa euroa, mikä yhdessä toimintatuottojen kertymän kanssa kattaa ylityspaineesta 2,4 miljoonaa euroa.

Menopuolta rasittavat myös kaupunkirakennelautakunnan käyttötalousmenot, jotka tulevat ylittymään ennusteen mukaan noin miljoona euroa. Ylitys tulee pääasiassa väistötilakustannuksista, jotka eivät kaikilta osin olleet tiedossa talousarvion valmisteluhetkellä.

Tulopuolella verotuloja ennakoidaan kertyvän 213 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 miljoonaa euroa talousarviota pienempi.
Valtionosuuksien ennakoidaan tilikaudelta toteutuvan 112,4 miljoonan euron suuruisina, mikä on talousarviota 0,6 miljoonaa euroa suurempi.

Tammi-lokakuulta 2018 myyntivoittojen määrä oli 8,3 miljoonaa euroa, mikä koostuu lähes kokonaisuudessaan Kymijoen Työterveyden osakkeiden myynnistä.
Myyntivoittoja ennustetaan toteutuvan 8,8 miljoonaa euroa, mikä on 8,5 miljoonaa euroa talousarviota suurempi.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat