Kaupunginhallitus hyväksyi someohjeet luottamushenkilöille

Kotkan kaupunki on laatinut luottamushenkilöilleen tarkoitetut sosiaalisen median ohjeet. Kaupunginhallitus hyväksyi ohjeet kokouksessaan 2. helmikuuta.

Ohjeissa korostetaan mm. sitä, että jokaiselle kuuluu sananvapaus eli vapaus ilmaista mielipiteitään julkisesti, kuitenkin niin, että mielipiteiden ilmaiseminen ei loukkaa toisen ihmisen kunniaa ja yksityisyyttä tai riko hänen ihmisoikeuksiaan.
Lisäksi on muistettava, että kommunikointiin sosiaalisessa mediassa pätevät samat periaatteet, kuin muuhunkin julkiseen kommunikointiin. Sosiaalista mediaa käytettäessä on huomioitava loukkaamattomuus, asiallisuus sekä noudatettava salassapitovelvollisuutta. Myös tietoturva ja yksityisyydensuoja seikat tulee huomioida asioidessa sosiaalisessa mediassa.

Kunnallispolitiikassa mukana olevia luottamushenkilöitä velvoittaa lisäksi käyttäytymissäännös, josta on mainittu kuntalaissa.
Säännös koskee luottamushenkilön toimintaa luottamustehtävässään ja sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön edellytetään kohtelevan asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Sosiaalisen median ohjeet luottamushenkilöille ovat luettavissa tästä linkistä.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan myös Sirpa Kososelle eron talous- ja rahoitusjohtajan virasta. Kosonen on ilmoittanut irtisanoutuvansa talous- ja rahoitusjohtajan virasta 17. helmikuuta lukien.