Kaupunginhallitus hyväksyi Mussalon koulun hankesuunnitelman

Kotkan kaupunginhallitus hyväksyi Mussalon koulun vanhan osan hankesuunnitelman. Ilmanvaihto nykyisiin oppilasmääriin ja mitoituksiin nähden on todettu puutteelliseksi ja vanhan osan nykyiset tilat eivät kaikilta osin mahdollista toimivia ratkaisuja esikoululaisten ja peruskoululaisten tarpeisiin. Tulevina vuosina esikoulun aloittavat ikäluokat ovat nykyisiä suurempia.

Hankesuunnitelma ilmanvaihdon peruskorjauksesta ja tilamuutoksista koskee vain koulun vanhaa osaa. Ilmanvaihdon peruskorjauksen ja tilamuutosten vaatima rakennusaika on 8–9 kuukautta. Väistön ajaksi selvitetään mahdollisuus käyttää uuden osan tiloja, mm. erikoisluokkia myös esi- ja perusopetukseen. Lisäksi tarvitaan väistötiloja sijoitettavaksi pihapiiriin.

Mussalon koulun peruskorjauksen tavoitehinta-arvio perustuu Arkkitehtitoimisto Ulla Hovi Oy:n alustaviin luonnoksiin ja on 2 080 000 € alv 0 %. Väistötilat sisältyvät investointikustannuksiin.

Yhtiöitettävät rakennukset – Julkiset kiinteistöt Oy

Kaupunginhallitus päätti lähettää yhtiöitettävien kiinteistöjen asiat jatkovalmisteluun. Asiaa käsitellään kaupunginhallituksen ylimääräisessä kokouksessa maanantaina 1.12.

Kuntien Sosiaalitekniikka Oy -nimisen yhtiön perustaminen

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.