Kaupunginhallitus esittää Revon valituksen hylkäämistä

Kotkan kaupunginhallitus on sitä mieltä, että kaupunginvaltuutettu Risto Revon valitus, joka koski Jäppilän koulun lakkauttamista, tulisi hylätä perusteettomana. Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kokouksessaan 19.5.
Hallituksen päätös syntyi äänestyksen jälkeen lukemin 8-5, kun vasemmistoliiton, vihreiden ja perussuomalaisten edustajat olisivat halunneet hylätä kaupunginlakimiehen laatiman lausunnon.
Kotkan kaupunginvaltuusto päätti lokakuussa 2013 äänestyksen jälkeen lakkauttaa Jäppilän koulun 1.8.2014 lukien. Valtuuston päätöksestä valitti muiden ohella kaupunginvaltuutettu Risto Repo, jonka mukaan päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä.
Repo perustelee valitustaan sillä, että Jäppilän koulua koskevaa valtuuston päätöstä 5.3.2012 ei ollut kumottu ennen uuden päätöksen tekoa. Lisäksi asiaa ei ollut käsitelty lainkaan lasten ja nuorten palvelujen lautakunnassa, asianosaisten kuuleminen oli suoritettu puutteellisesti eivätkä kuntalaisten kannanotot olleet tavoittaneet kaupunginvaltuutettuja oikea-aikaisesti.
Kaupunginhallitus antoi 16.12.2013 asiasta muiden valittajien osalta perusteellisen lausunnon, jossa käsiteltiin jo kaikkia Revon valituksessa mainittuja seikkoja.
Näin ollen kaupunginhallitus viittasi em. lausuntoonsa ja esittää Risto Revon valituksen hylkäämistä perusteettomana.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat