Kaupunginhallitus ei ottanut vielä kantaa säästölistaan

Kotkan kaupunginhallitus ei ottanut vielä kokouksessaan 21.1. kantaa kaupunginjohtaja Esa Sirviön ehdottamiin talouden tasapainotustoimenpiteisiin.
Hallitus keskusteli säästölistasta, mutta päätti jättää asian pöydälle siten, että se otetaan uudelleen käsiteltäväksi kaupunginhallituksen seuraavassa kokouksessa 4.2. ja siten, että kaupunginjohtaja voi vielä muuttaa, poistaa tai täydentää säästölistan eri kohtia.

Kaupunginjohtaja on laatinut ehdotuksensa yhdessä vastuualueiden ja toimintayksikköjen kanssa ja se sisältää huomattavia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä sekä säästöjä jokaisesta vastuualueesta ja yksiköstä.
Osa ehdotuksessa olevista toimenpiteistä kohdistuu vuodelle 2019, mutta ehdotuksilla on pääsääntöisesti haettu rakenteellisia muutoksia, joilla pyritään tasapainottamaan kaupungin talous pitemmällä aikajanalla.
Säästötoimenpiteet ja mahdolliset tulonlähteet mukaan lukien ehdotuksessa on tälle vuodelle säästöjä ja tuloja alijäämän kattamiseksi yhteensä noin 7,4 miljoonan euron edestä.

Kaupunginhallituksen mukaan ensisijaisena tavoitteena on vuoden 2019 tuloksen kääntäminen positiiviseksi ja kumulatiivisen alijäämän kattaminen taloussuunnitelmavuosina 2020–2022.

Pysäköintivirhe-
maksuun korotus

Kaupunginhallitus päätti esittää sisäministeriölle Kotkan pysäköintivirhemaksun korottamista 40 eurosta 50 euroon. Korotus nostaa kaupungin tuloja noin 75 000 euroa. Esitys sisältyy kaupungin talouden tasapainotusohjelmaan.
Pysäköintivirhemaksuja annettiin viime vuonna Kotkassa 7290. Maksuista kertyi tuloja 305.969,31 euroa.
Kotkan kaupungin pysäköintivirhemaksu on ollut vuodesta 2012 alkaen 40 euroa. Vastaava maksu Kouvolassa on 50 euroa.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat