Kaakon elokuvakomission toiminta halutaan vakiinnuttaa

Kotkan-Haminan seudulla toimivan Kaakon elokuvakomission toiminta pyritään vakiinnuttamaan pysyväksi.
Kotkan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 20.2. osallistua Kaakon elokuvakomission
perusrahoitukseen 16 000 eurolla vuodessa vuosina 2017-2019 edellyttäen, että seudun muutkin kunnat ja kaupungit tekevät myönteisen rahoituspäätöksen. Vuosien 2018-2019 osalta edellytyksenä, että valtuusto myöntää tarvittavan määrärahan.

Cursor Oy:n tähän asti hallinnoima Kaakon elokuvakomissio on toiminut Kotkan-Haminan seudulla vuoden 2015 alusta lähtien Kymenlaakson liiton rahoittamana EAKR-hankkeena.
Toiminta on nyt tarkoitus vakiinnuttaa ja luoda audiovisuaalisista tuotannoista laaja-alainen elinkeinoala ja elokuvatuotannoista seudulle pysyvää toimintaa.

Elokuvakomissio on tehnyt seudulla markkinointi- ja myyntityötä tuotantoyhtiöille ja toiminut yhteistyötahona ja koordinaattorina elokuva- ja televisiotuotannoille.
Hankkeen merkittävin kiinnitys on vuonna 2016 käynnistyneen Aku Louhimiehen Tuntematon Sotilas -elokuvan kuvauksien saaminen osittain seudulle.

Kaupunkikehittämisen
foorumi Kotkassa

Kotka järjestää 11.-12.5. kaupunkikehittämisen foorumin yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön, Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:n ja Cursor Oy:n kanssa.
Kaupunginhallitus päätti osallistua Merikeskus Vellamossa järjestettävän Citizen*ship - foorumin kustannuksiin enintään 12 000 eurolla.

Citizen*ship Forum - kaupunkikehittämisen foorumi tuo Kotkaan arviolta 200 osallistujaa - kaupunkien ja alueiden johtajia, kehittäjiä, asiantuntijoita ja suunnittelijoita.
Kaksipäiväinen foorumi tarjoaa ajatuksia herätteleviä näkökulmia kaupunkikehittämisestä ja kaupunkien tulevaisuudesta, muutoksen johtamisesta kaupungeissa ja kasvuvyöhykkeistä.
Foorumin tavoitteena on tuoda inspiraatiota strategiseen kehittämiseen ja innostaa käytännön toimiin. Kaupunkikehittämisen case-esimerkit rohkaisevat kokeilemaan uusia tapoja toimia. Tavoitteena on saada foorumista Kotkaan vuosittain toistuva tapahtuma.
Tapahtuma profiloi Kotkaa uudistuvana ja aktiivisena kaupunkikehittämisen tekijänä ja rakentaa *ship-brändiä, johon kuuluu myös *ship The Startup Festival. Startup-festivaali, joka järjestetään Meripäivien 2017 yhteydessä kolmatta kertaa kooten Kotkaan satoja kansanvälisiä nuoria yrittäjiä ja mentoreita.

Sairauslomien ilmoitus-
menettely vakinaistettiin

Kaupunginhallitus päätti vakinaistaa Kotkassa koekäytössä olleen sairauslomien ilmoitusmenettelymallin, jossa työntekijä voi lähiesimiehen luvalla jatkaa sairauspoissaoloa päivän kerrallaan aina viiteen kalenteripäivään asti.
Kaupunginhallitus käsitteli asiaa jo viime joulukuussa, mutta päätti silloin palauttaa sen uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten.

Viisi päivää sairaana esimiehen luvalla -toimintamallilla tavoitellaan säästöä työterveyden kustannuksista. Vuoden 2016 osalta työterveyden määräraha ylitettiin Kotkassa yli 100 000 eurolla. Jos 4 - 5 päivän jatkosairausloma olisi pitänyt hakea työterveydestä, olisi työterveyshuollon kustannusten ylityskuorma kasvanut entisestään.

Kaupunginhallituksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat