Hovinsaaren tonteista Kotkalle runsaat 650 000 euroa

Kotkan kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myisi Lemminkäinen Talo Oy:lle Hovinsaarella, Valkamankadun ja rannan välissä sijaitsevat kaksi kerrostalotonttia ja yhden pysäköintitontin. Kerrostalotonttien pinta-alat ovat 892 m2 ja 1 217 m2 ja pysäköintitontin 1 038 m2. Rakennusoikeutta molemmilla kerrostalotonteilla on 1 500 m2.
Lemminkäinen maksaa kaupungille tonteista 651 825 euroa, josta puolet maksetaan kaupanteon yhteydessä ja puolet 30.11.2015 mennessä.
Kaupunki on tehnyt aiemmin esisopimuksen Lemminkäinen Talo Oy:n kanssa kuuden kerrostalotontin ja niihin liittyvien pysäköintialueiden rakentamisesta. Sopimuksen mukaan tontit myydään kaksi kerrallaan.

Kotka mukaan
Hoiku-yhtiöön

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.4. lisäksi ottaa Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistykseltä lahjoituksena vastaan 23 kappaletta Hoiku Oy:n osakkeita ja hyväksyä omalta osaltaan Carean, Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien ja Hoiku Oy:n välisen osakassopimusluonnoksen ja saattaa sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kotka on ollut mukana Etelä-Kymenlaakson kuntien ja Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistyksen välisissä neuvotteluissa Tukiyhdistyksen omistaman Kymen Hoito- ja Kuntoutuskeskus Hoikun kehittämisestä alueelliseksi kuntoutuskeskukseksi.
Tukiyhdistys, Haminan ja Kotkan kaupungit sekä Carea ovat solmineet asiaa koskevan aiesopimuksen, jonka tavoitteena on ollut muodostaa osakeyhtiö, joka toimisi hankintalain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä.
Aiesopimuksen ilmaisemassa tarkoituksessa Kymen Sotavammaisten tukiyhdistys ry on myynyt omistamansa Veteraanikodin Haminan kaupungille. Tukiyhdistyksen liiketoiminta rakennuksineen on siirretty Tukiyhdistyksen perustamaan osakeyhtiöön Hoiku Oy:öön, jonka toimialana on mm. tuottaa ja kehittää kuntoutus- ja hoitopalveluita.
Kymen Sotavammaisten Tukiyhdistys luopuu kaikista Hoiku Oy:n osakkeista lahjoittamalla ne Kymenlaakson kunnille sekä Carealle seuraavasti:

Kotka 23 kpl
Kouvola 23 kpl
Hamina 23 kpl
Carea 23 kpl
Pyhtää 1 kpl
Virolahti 1 kpl
Miehikkälä 1 kpl

Jäljelle jäävät 5 osaketta siirtyvät Hoiku Oy:lle itselleen mahdollisten uusien osakkeenomistajien lunastettavaksi.
Yhtiön osakkeenomistajat sitoutuvat osakassopimuksessa hankkimaan Hoiku Oy:ltä erillisissä hankintasopimuksissa tarkemmin sovittuja palveluja. Hoiku Oy myy niitä omakustannushintaan.
Yhtiö sitoutuu puolestaan järjestämään sotainvalideille ja –veteraaneille ja heidän puolisoilleen ja leskilleen laitoshoitoa ja kuntoutusta niin pitkään kuin tarve vaatii.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat