Ankkurin valmistelua jatketaan ja Tiutisen koulu säilyy

Kotkan kaupunginvaltuusto käsitteli 10.11. kokouksessaan vuoden 2015 talousarviota ja taloussuunnitelmaa 2015–2019. Valtuusto päätti yksimielisesti, että Ankkurikokonaisuuden valmistelua jatketaan ja Tiutisen koulu säilytetään.

Ankkuri tuodaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi ensi keväänä. Valtuusto haluaa nähtäväkseen vähintään kaksi vaihtoehtoa, joista päätösehdotus tehdään hyväksyttäväksi. Vaihtoehdoissa tulee olla sisällytettynä mahdollisuus toteuttaa tonttikauppa ilman Ankkuri-rakennusta. Ainakin yhdessä vaihtoehdossa tulee olla mukana Ankkuri-kiinteistö. Tämän vaihtoehdon esittelyssä tulee olla tiedot Ankkuri-rakennuksen kunnosta, arvio lopullisista korjauskustannuksista, vuokralaisten määrästä ja vuokran hinnasta alustavasti. Vaihtoehdot tulee olla esitettyinä selkein talousluvuin.

Tuloveroprosentti ei nouse

Vasemmistoliitto esitti tuloveroprosentin nostamista 0,25 prosenttiyksiköllä. Tuloverotus säilyy kuitenkin ennallaan äänestystuloksella 44-7. Kiinteistöverot nousevat kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Vuoden 2015 talousarvioon kaupunginvaltuuston päättämät tulosvaikutteiset muutokset

Päätökset lisäsivät talousarvioon sisältyviä kustannuksia sekä pienensivät investointikustannuksia.

Talousarvioesitykseen kustannuksia lisäävät muutokset:

 • Nuorisovaltuutetuille maksettava 50 %:n kokouspalkkio: -10.000 eur
 • Kaupunginteatterin vuoden 2014 toiminta-avustukseen tehdyn leikkauksen palautus: -100.000 eur
 • Kuntokartoitusrahan lisäys (sisätilaongelmaiset tilat): -40.000 eur
 • Yksityistieavustusten palauttaminen: -75.000 eur
 • Tavastilan koulun läheisen kentän jäädytys: -5.000 eur
 • Tiutisen koulun toiminnan jatkaminen vuonna 2015: -100.000 eur
 • Vuosiluokkien 1–2 opetuksessa ei siirrytä minimituntimäärään: -30.000 eur
 • Lisärahoitus avoimeen varhaiskasvatukseen: -80.000 eur.

Muutokset talousarvioon tarkoittavat yhteensä -440.000 euroa.


Vuoden 2015 talousarviosta poistettiin seuraavat investoinnit:

 • Härniemen laiturin kunnostamisen aloituksen siirto vuodelta 2015 vuoteen 2016: 1.500.000 eur
 • Sorakatujen päällystäminen 2015: 300.000 eur
 • Kesantopolku (Lankila), uuden kadun rakentaminen: 114.000 eur
 • Opintokeskus Karhu / kamppailu-urheilukeskus: 400.000 eur
 • Pihkoon koulun remontin suunnittelukustannukset: 100.000 eur

Investointien leikkaukset ovat yhteensä 2.414.000 eur.


Valtuuston talousarvioon lisäämät kustannukset pienentävät talousarvioon suunniteltua ylijäämää. Toisaalta investointien leikkaukset osaltaan keventävät painetta lisävelan ottamiseen vuonna 2015.


(Tulosvaikutteiset muutokset lisätty tiedotteeseen 13.11.)