Ankkuri-talon suunnitelmat uudelleen valmisteltaviksi

Kotkan kaupunginhallitus päätti tänään palauttaa Ankkurin uudelleen valmisteltavaksi niin, ettei Ankkuri-kiinteistö sisälly tonttijakosopimukseen. Päätös syntyi äänestystuloksella 10-3.

Semi Lommi (vas.), Pirjo Tujula (vas.) ja Mervi Haakana (vihr.) äänestivät asialistan mukaisen käsittelyn puolesta. Sen mukaan Cursor Oy ostaisi Ankkuri-rakennuksen sekä teettäisi rakennuksen suunnittelun ja peruskorjauksen. Kotkan kaupunki olisi varautunut päättämään erikseen Cursor Oy:lle rakennuksen hankintaa ja peruskorjausta varten otettavan noin 3,5 miljoonan euron suuruisen lainan takauksesta edellyttäen, että Ankkurista on ennen peruskorjaustöiden aloittamista vuokrattu vähintään 70 % vuokrattavasta huoneistoalasta.

Ankkuriin suunniteltua toimintaideaa pidettiin hyvänä, mutta kaupunginhallituksen mukaan toimintaa voisi suunnitella toisaalle.

Taloussuunnitelma 2015–2019 ja talousarvio 2015

Kaupunginhallitus päätti lähettää taloussuunnitelman ja talousarvion kaupunginvaltuustolle käsittelyyn siten, että esitykseen lisätään konserniyhtiöiden puuttuvat tiedot.