Alijäämäennuste pomppasi 12,3 miljoonaan euroon

Kotkan kaupungin tämän vuoden talouden alijäämä tulee nousemaan lokakuun lopun tilanteen perusteella 12,3 miljoonaan euroon. Vielä kuukautta aikaisemmin alijäämäennuste oli 8,6 miljoonaa.
Kaupunginhallitus merkitsi tuoreen alijäämäennusteen tiedoksi kokouksessaan 23.11.

Suurin syy alijäämän kasvuun löytyy erikoissairaanhoidon menoista, jotka ennusteen perusteella ylittävät budjetin 5,3 miljoonalla eurolla. Lisäksi päiväaikaisen päivystyksen kustannusten Careassa arvioidaan nousevan 2,3 miljoonaan euroon, jolloin siinä ylitys on 1,4 miljoonaa.
Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämäärärahatarvetta kasvattaa vielä työmarkkinatuen kuntaosuus, jonka kuluihin haetaan noin miljoonan euron lisämäärärahaa.

Kuluvan vuoden alijäämää kasvattaa lisäksi myyntivoittojen jääminen talousarviosta 3 miljoonaa euroa.

Tulopuolella kaupungin verotulot ovat jäämässä yli 2 miljoonaa euroa budjetoidusta. Sen sijaan valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 3,1 miljoonaa euroa talousarviota parempana.

Kotka ei hyväksy maakuntaliiton
jäsenmaksuosuuden korotusta

Kaupunginhallitus otti kokouksessaan kantaa myös Kymenlaakson maakuntavaltuuston esitykseen jäsenkuntien maksuosuuksien korottamista 2 %:lla vuonna 2016.
Kotka ei ole varautunut ensi vuoden talousarviossa maksuosuuden korotukseen, joten kaupunginhallitus katsoo, että maksuosuus tulee säilyttää ennallaan.

Tekniset palvelut
Toivo Pekkasen kouluun

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin teknisten palvelujen muuton Toivo Pekkasen koulun tiloihin.
Teknisen lautakunnan alainen organisaatio muuttui 1.1.2015 alkaen, jolloin muodostui yksi teknisten palveluiden vastuualue.

Kuluneen vuoden aikana tehdyn selvityksen tavoitteena on ollut etsiä osalle teknisten palvelujen toimistohenkilöstöä yhteiset tilat joko kaupungin suoraan omistamista tai Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistamista tiloista.

Tiloihin tulevat sijoittumaan tällä hetkellä Stellan talossa oleva entisen tilapalvelun toimistohenkilöstö, nykyisin kaupungintaloon sijoittunut entisen kuntatekniikan henkilöstö, Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö sekä infran rakennuttamisen valvojat Kotkantie 2:sta.

Tarveselvityksen perusteella tekniset palvelut esitti yhteisiksi toimitiloiksi Pekkasen koulua, joka on kaupungin omistama kiinteistö ja käyttökustannuksiltaan edullisin. Lisäksi se sijaitsee kaupungin yhteistyötahojen kannalta parhaalla paikalla.

Elina Amnell-Holzhäuser
lakimiehen virkaan

Kaupunginhallitus valitsi Kotkan konsernipalvelujen lakiasiainyksikön lakimiehen virkaan oikeustieteiden maisteri Elina Amnell-Holzhäuserin. Virkaa haki kaikkiaan 22 henkilöä, joista yksi hakija myöhemmin peruutti hakemuksensa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista www.kotka.fi/esityslistat