Alijäämäennuste on nyt 8,8 miljoonaa

Kotkan kaupungin tämän vuoden alijäämä on tuoreen talousennusteen mukaan nousemassa 8,8 miljoonaan euroon. Kaupunginhallitus merkitsi elokuun lopun tilanteen mukaan laaditun ennusteen tiedoksi kokouksessaan 28.9.

Alijäämää on kertymässä mm. toteutumattomista myyntivoitoista (n. 3 miljoonaa euroa) sekä kaupunkisuunnittelun (1,18 milj.) ja teknisen toimen (0,3 milj.) toimintakatteiden ylityksestä.

Terveydenhuollossa päiväaikaisen päivystyksen järjestämisen kustannukset tulevat ylittämään varatun määrärahan 1,4 miljoonalla eurolla.
Arvio erikoissairaanhoidon määrärahojen ylityspaineista pohjautuu tammi-elokuun toteutuneeseen laskutukseen, jolloin palveluiden käyttöön perustuva laskutus on noin 43,7 miljoonaa euroa. Arviot budjetin ylittymisestä on ollut noin 3,8 miljoonaa euroa.

Sosiaalihuollossa asiakaspalveluiden ostot vammaistyön palvelualueella uhkaavat ylittää budjetin 1,1 miljoonalla eurolla.

Tulopuolella rahoituserien ennakoidaan toteutuvan 1,3 miljoonaa euroa talousarviota paremmin ja valtionosuuksien ennakoidaan toteutuvan 96,7 miljoonan euron tasolla, mikä on 3,1 miljoonaa euroa talousarviota parempi.
Sen sijaan verotulot ovat jäämässä yli 2 miljoonaa euroa budjetoidusta.

Valitukset Kantasatama-
päätöksistä hylättävä

Kaupunginhallitus antoi kokouksessaan lausunnon Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksista, jotka ESS Warehouse Oy Ltd on tehnyt kaupunginvaltuuston 10.7. tekemistä, Kotkan Kantasatama-hankkeeseen liittyvistä päätöksistä.

Kaupunginhallitus esittää, että valitukset kokonaisuudessaan hylätään perusteettomina. Siltä osin kun lausunto käsittelee esteellisyyttä, koskee lausunto myös Kantasataman asemakaavaa koskevasta päätöksestä 10.7. tehtyä valitusta.
Lisäksi kaupunginhallitus vaatii, että kaupungin oikeudenkäyntikulut korvataan kutakin valituksenalaista päätöstä koskevan valituksen osalta.

Kaupunginhallitus kiirehtii valitusten käsittelyä Itä-Suomen hallinto-oikeudessa, koska valituksenalaisilla päätöksillä on merkittävä vaikutus koko Kantasatama-hankkeen toteutumiseen. Kantasatama-hankkeen
vaikutukset ulottuvat koko talousalueelle ja erityisesti talousalueen työllisyyteen.
 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy osoitteesta www.kotka.fi/esityslistat