Saaristotoimikunta

Saaristolain (laki saariston kehityksen edistämisestä) mukaan kunnassa saaristoasioita hoitavan toimielimen tehtävänä on tehdä saariston kehittämistä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja lain piiriin kuuluvista asioita.

Kotkan kaupunginhallitus on nimennyt erillisen saaristotoimikunnan hoitamaan laissa määriteltyä tehtävää. Saaristotoimikunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa.

Saaristotoimikunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Seitsemän jäsenistä on Kotkasta ja kaksi Pyhtäältä. Sihteerinä toimii kaupunginhallituksen määräämä henkilö.

Saaristotoimikunta pitää kokouksia tarpeen mukaan.

Saaristotoimikunnan kokoonpano:

Puheenjohtaja Raimo Kurki varalla Merja Ylivarvi
Varapuheenjohtaja Sirpa Ollikainen varalla Aija Riihelä
Jäsen Matti Laukkanen varalla Taisto Perheenmies
Jäsen Risto Repo varalla Asmo Huttunen
Jäsen Stiina Kiiveri varalla Olavi Hänninen
Jäsen Oiva Juntunen varalla Jarmo Lautala
Jäsen Saila Piipari-Huovila varalla Kirsi Tuomala
Jäsen Osmo Kallio (Pyhtää) varalla Anne Metsola (Pyhtää)
Jäsen Teija Metsäranta (Pyhtää) varalla Kari Kajander (Pyhtää)
Sihteeri Marja Nevalainen  

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Kotkan kaupunki
Saaristotoimikunta
PL 205
48101 Kotka

Puheenjohtaja
Raimo Kurki
Satamakatu 2 A 4
48100 Kotka
Puh. 040 408 1084

Varapuheenjohtaja
Sirpa Ollikainen
Kirkkokatu 18 A 3
48100 Kotka
Puh. 050 353 5201