Saaristotoimikunta

Saaristolain (laki saariston kehityksen edistämisestä) mukaan kunnassa saaristoasioita hoitavan toimielimen tehtävänä on tehdä saariston kehittämistä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja lain piiriin kuuluvista asioita.

Kotkan kaupunginhallitus on nimennyt erillisen saaristotoimikunnan hoitamaan laissa määriteltyä tehtävää. Saaristotoimikunta toimii asiantuntijana kaikissa saaristoa koskevissa asioissa.

Saaristotoimikunnassa on yhdeksän varsinaista jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Seitsemän jäsenistä on Kotkasta ja kaksi Pyhtäältä. Sihteerinä toimii kaupunginhallituksen määräämä henkilö.

Saaristotoimikunta pitää kokouksia tarpeen mukaan.

Saaristotoimikunnan kokoonpano:
 

Puheenjohtaja Saila Piipari-Huovila
varalla Veli-Matti Piipari

Varapuheenjohtaja Sirpa Ollikainen
varalla Merja Iharvaara

Jäsen Matti Laukkanen
varalla Kimmo Hämäläinen

Jäsen Timo Elo
varalla Juha Elo

Jäsen Risto Repo
varalla Pentti Välipakka

Jäsen Raimo Hynninen
varalla Anssi Nissilä

Jäsen Jarmo Lautala
varalla Tommi Salopelto

JÄSENET PYHTÄÄ

Jäsen Osmo Kallio
varalla Kirsi Tuomala

Jäsen Teija Metsäranta
varalla Kari Kajander


Sihteerin hteystiedot:

marja.nevalainen @ kotka.fi, puh. 0400 687 902

Yhteystiedot

Kotkan kaupunki
Saaristotoimikunta
PL 205
48101 Kotka

Puheenjohtaja
Saila Piipari-Huovila
Halkosenkuja 6 as. 1
48600 Kotka
Puh. 050 353 5518

Varapuheenjohtaja
Sirpa Ollikainen
Kirkkokatu 18 A 3
48100 Kotka
Puh. 050 353 5201

Sihteeri
Marja Nevalainen
marja.nevalainen (at) kotka.fi
Puh. 0400 687 902