Esteetön Kotka

Esteettömyys ja selkeä ympäristö kuuluu kaikille. Esteettömyyttä käsitellään usein vain vammaisten näkökulmasta unohtaen, että ympäristön ja palveluiden esteettömyys helpottaa jokaisen kansalaisen elämää.

Konkreettisimmin esteettömyys helpottaa vammaisten lisäksi iäkkäiden henkilöiden sekä pienten lasten ja raskaiden kantamusten kanssa liikkuvien arkipäivää.

Esteettömystyö on jatkuvaa toimintaa ja se vaatii voimavaroja ja asiantuntemusta. Hissiasioita käsittelee kaupunkisuunnittelu ja muut esteettömyysasiat käsitellään vammaisneuvostossa.

Asenteiden esteettömyys

Tiedon puute ja tietämättömyys ovat usein suurimmat syyt asioiden etenemättömyyteen. Rakennuksia, ulkoilualueita ja pihoja suunniteltaessa ei aina tunneta mahdollisuuksia miten kohteesta saataisiin liikuntaesteetön, usein pienilläkin muutoksilla.