Muut toimielimet

Muita Kotkan kaupungin toimielimiä ovat lasten parlamentti, nuorisovaltuusto, saaristotoimikunta, vammaisneuvosto, esteetön kotka ja vanhusneuvosto.

Lasten parlamentti

Lasten parlamentin tarkoituksena on edistää lasten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon, tuoda esille lasten tarpeita sekä edistää lasten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin.

Lasten parlamentti

Nuorisovaltuusto

Nuorisovaltuuston tavoitteena on edistää nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia Kotkassa, toimia nuorten vaikuttamiskanavana nuoria koskevissa asioissa, tuoda nuorten näkökulmaa esille tekemällä esityksiä, aloitteita ja lausuntoja kaupungin eri toimielimille sekä järjestää nuorisotapahtumia.

Nuorisovaltuusto

Saaristotoimikunta

Saaristotoimikunnan tehtävänä on tehdä saariston kehittämistä koskevia esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja saaristolain piiriin kuuluvista asioita.

Saaristotoimikunta

Vammaisneuvosto

Kotkan kaupungin vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin kaupungissa. Vammaisneuvoston tehtävänä on muun muassa edistää vammaisten osallistumismahdollisuuksia kunnallishallinnon päätöksentekoon ja yhteiskunnan eri toimintoihin.

Vammaisneuvosto

Esteetön Kotka

Kotkan kaupungissa toimii Kotkan esteettömyys- ja hissityöryhmä, jonka tavoitteena on esteettömyyden sekä selkeän ja turvallisen ympäristön edistäminen.

Esteetön kotka

Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin, jonka tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Ikäihmisten neuvosto