Elinvoimalautakunta

Elinvoimalautakunnan erityisenä tehtävänä on vastata kaupungin vetovoiman kehittämisestä. Lautakunta edistää elinkeinopalvelujen kehittämistä, huolehtii kaupungin toimivista yhteyksistä elinkeinoelämään sekä vastaa osaltaan seudun kehitykseen ja edunvalvontaan liittyvistä asioista. Lautakunta vastaa kaupunkistrategian ja elinkeinostrategian valmistelusta.

Lautakunnan tehtävänä on vastata kulttuuritoiminnan ja tapahtumien sekä museo- ja kirjastopalveluiden järjestämisestä.

Lautakunta huolehtii kaupunginhallituksen puolesta kaupungin viestinnän organisoinnista ja kehittämisestä sekä vastaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksien kehittämisestä. Lautakunta päättää kaupungin puolesta tehtävistä sponsorointi- ja markkinointisopimuksista.