Hyvinvointilautakunta

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä päivähoidon, varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, nuorisotyön, lastenkulttuurin, liikuntapalvelujen ja vapaan sivistystyön palvelujen järjestäminen. Hyvinvointilautakunta huolehtii kunnalle toimialaansa koskevassa erityislainsäädännössä määrättyjen tehtävien suorittamisesta.23

Sen lisäksi, mitä muutoin määrätty tai säädetty hyvinvointilautakunta

1. päättää lukuvuoden työajoista;

2. päättää perusopetuksen koulujen oppilaaksiottoalueista ja oppilaaksi ottamisen perusteista;

3. päättää perusopetuslain mukaisessa opetuksessa olevien oppilaiden kuljetuksen perusteista;

4. hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ja muut toimintaansa koskevat suunnitelmat;

5. päättää lukiokoulutuksen aloituspaikoista;

6. päättää kieliohjelmista ja erikoisluokista.