Kaupunginhallituksen tehtävät

Kuntalain 23 § mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Lisäksi johtosäännössä todetaan kaupunginhallituksen tehtäviksi huolehtia

  • kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, hyväksymien strategioiden ja suunnitelmien sekä tekemien päätösten mukaisesti
    sekä
  • Kotka-konsernin ohjauksesta ja valvonnasta.

Kaupunginhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Kaupunginhallitus antaa ohjeita kaupunkia erilaisissa hallintoelimissä edustaville kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kaupunginhallituksen alaisena toimivat konsernijaosto ja henkilöstöjaosto.

Kaupunginhallituksen yleisenä valmistelu- ja toimeenpanoelimenä toimii konsernihallinto.

Nuija