Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot

Organisaatio muodostuu kolmesta, kaupunginjohtaja Esa Sirviön suorassa alaisuudessa toimivasta hyvinvoinnin edistämisen alueesta: konsernipalvelualue, kaupunginjohtajan alaiset toiminnot ja hyvinvointipalvelujen palvelualue:

 

Konsernipalvelualue

Johtaja kansliapäällikkö Marianna Ruonala, p. 044 702 4222.

Vastaa kaupungin hallinto- ja tukipalveluista sekä kaupungin tahdon toteutumisesta omistajapolitiikan osalta kaupungin tytäryhteisöissä sekä tärkeimmissä sidosryhmissä.

Konsernipalvelualue vastaa lisäksi ympäristönsuojeluviranomaisen, terveydensuojeluviranomaisen sekä rakennusvalvonnan lupa- ja valvontapalveluista ympäristölautakunnan alaisena.

Konsernipalvelualue jakautuu neljään toimintayksikköön:

  1. Hallintoyksikköä johtaa hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, p. 040 484 3629.
  2. Henkilöstöasioiden yksikköä johtaa henkilöstöjohtaja Minna Uusitalo, p. 040 159 0899.
  3. Talousyksikköä johtaa talousjohtaja Pietu Mänttäri, p. 040 518 7125.
  4. Ympäristöpalvelujen yksikköä johtaa ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala, p. 044 702 4805.

Kaupunginjohtajan alaiset toiminnot

1. Kaupunkikehityksen ja viestinnän vastuualue, jota johtaa vs.kehitysjohtaja Toni Vanhala, p. 040 512 3356.

Kulttuuri- ja tapahtumapalvelut, p. 040 668 2747.

Viestintä ja markkinointi, p. 040 743 3733.

2. Kaupunkisuunnittelun vastuualue, jota johtaa kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, p. 0400 760284 .

3. Teknisten palvelujen vastuualue, jota johtaa tekninen johtaja Vesa-Jukka Vornanen, p. 040 648 3306.

 

Hyvinvointipalvelujen palvelualue

 

Hyvinvointipalvelujen palvelualueella toimii kolme vastuualuetta:

  1. Hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue, jota johtaa hyvinvointijohtaja Liisa Rosqvist, p. 0400 659 929.
  2. Opetustoimen vastuualue, jota johtaa opetustoimen johtaja Juha Henriksson, p. 0400 371 396.
  3. Varhaiskasvatuksen vastuualue, jota johtaa varhaiskasvatusjohtaja Raili Liukkonen, p. 0400 556 296.

Hyvinvointipalvelujen palvelualueella on lisäksi kaksi toimintayksikköä:

  1. Nuorisotyön yksikkö, jota johtaa nuorisotoimenjohtaja Leena Ruotsalainen, p. 040 779 0162.
  2. Liikuntapalvelujen yksikkö, jota johtaa liikuntajohtaja Antti Mattila, p. 040 538 5479.


Orgnisaatiokaaviota päivitetään ajankohtaiseksi ja se julkaistaan mahdollisimman pian.