Kotkan kaupungin kuulutukset

Tämä sähköinen ilmoitustaulu ei vastaa täydellisesti tai kattavasti virallisen ilmoitustaulun sisältöä.

Tiedostot ovat pääsääntöisesti PDF -muodossa, ellei toisin mainita.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös / kunnallisasiaa koskeva valitus, työsopimuksen irtisanominen

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös / kunnallisasiaa koskeva valitus kaupungin terveydenhuollon tehtävien keskittäminen

Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, NCC Industry Oy

Lainvoimainen asemakaavan muutos 22 Etukylä, osa korttelia 1, osa Mussalontietä ja suojaviheralue, kaava nro 0316

Kotkan kaupungin avustukset vuonna 2017

Kuulutus, katusuunnitelmaehdotuksia nähtävillä
- Juha Vainion katu, kartta
- Juha Vainion katu, pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus
- Juha Vainion katu, sv-kuivatus
- Juha Vainion katu, paalukohtaiset poikkileikkaukset plv 520-600
- Juha Vainion katu, paalukohtaiset poikkileikkaukset plv 640-740
- Juha Vainion katu, paalukohtaiset poikkileikkaukset plv 760-860
- Juha Vainion katu, paalukohtaiset poikkileikkaukset plv 880-980
- Juha Vainion katu, Laivarautateos periaatepiirros
- Juha Vainion katu, louheverhouksen rakenne
- Kuusisenkatu, asemapiirustus
- Kuusisenkatu, poikkileikkaukset A-C
- Kuusisenkatu, poikkileikkaukset D-E
- Kuusisenkatu, tukimuuri
- Kalevantie, asemapiirustus
- Kalevantie, poikkileikkaukset
- Valliniemenkatu, suunnitelmakartta
- Valliniemenkatu, pituusleikkaus jkpp-tie
- Valliniemenkatu, poikkileikkaukset

Luettelo Kotkan kaupungin lauta- ja johtokuntien kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävänäolosta 1.6.-31.12.2017