Kotka-konserni

Kaupungin organisaatio koostuu toimialoista, organisaatioyksiköistä ja liikelaitoksesta (Kymenlaakson pelastuslaitos).
Kotkan kaupungin konserniin kuuluvat kaupungin määräysvallassa olevat tytäryhteisöt sekä osakkuusyhteisöt ja kuntayhtymät.

Kaupunginhallitus johtaa kuntakonsernia ja käyttää omistajan ohjausvaltaa. Konsernin operatiivinen johtaminen on kaupunginjohtajan vastuulla. Valtuuston rooli tytäryhtiöiden ja liikelaitosten toiminnan tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisen seuraamisessa on tärkeää.

Kotka-konserniin kuuluvat tytäryhteisöt jaetaan kolmeen luokkaan:

  • Yksiköt, jotka harjoittavat liiketoimintaa ja joille asetetaan tuottovaatimus (liiketoimintayhtiöt)
  • Yksiköt, joiden omistaminen perustuu kunnan jonkun perustehtävän ylläpitoon tai joiden ylläpito ja omistaminen pohjautuu sosiaalisiin tai sivistyksellisiin perusteisiin ja joille ei aseteta taloudellisen voiton tuottovaatimusta (nollatuottoyhtiöt)
  • Edellisessä kohdassa mainituin perustein omistettavat yhtiöt, joiden toimintaan voidaan antaa avustusta. Toiminnallinen ja riskienhallinnan vaatimus asetetaan (avustettavat yhtiöt).

Liiketoimintayhtiöt

HaminaKotka Satama Oy
Kotkan Energia Oy

Nollatuottoyhtiöt

Cursor Oy
Kotkan Asunnot Oy
Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy
Kymen Vesi Oy
Kymenlaakson Vesi Oy
Kyamk-kiinteistöt Oy
Kymijoen Ravintopalvelut Oy
 

Avustettavat yhtiöt

Kotkan Kaupunginteatteri Oy
Kotka Maretarium Oy
Kymenlaakson Orkesteri Oy