Kotkan ja Pyhtään uimarannat

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti uimarantojen veden laatua. Valvontaa säätelevät terveydensuojelulaki ja sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet.

Yleisiltä uimarannoilta vesinäytteet otetaan kerran tai kaksi kuukaudessa uimakauden (15.06.-31.08.) aikana.

Siirry tarkastelemaan uimavesien tutkimustuloksia

Kotkassa on neljä yleistä uimarantaa (Mansikkalahti ulkoranta, Santalahti, Tampsan monttu ja Äijänniemi) ja kaksi pientä yleistä uimarantaa (Mansikkalahti lastenranta ja Ruonala).

Siirry tarkastelemaan Kotkan yleisten uimarantojen uimavesiprofiileja

Pyhtäällä on yksi yleinen uimaranta (Huutjärvi) ja neljä pientä yleistä uimarantaa (Antinniemi, Flakanäs, Purola ja Yläkoski).

Siirry tarkastelemaan Pyhtään yleisen uimarannan uimavesiprofiilia

Huomioi että valvontayksikön alueella sijaitsevilla yleisillä uimarannoilla ei ole uinninvalvontaa.

Uimarantojen vedenlaatu

Uimavesinäytteistä tehdään seuraavat laboratoriotutkimukset:

  • suolistoperäiset enterokokit
  • Escherichia coli
  • tarvittaessa syanobakteerien (sinilevä) alustava tunnistus

Näytteenoton lisäksi uimarannalla suoritetaan sääolosuhteiden arviointi, veden ja ilman lämpötilamittaus sekä aistinvarainen arviointi veden laadusta (näkösyvyys, makrolevät ja/tai kasviplankton, jätteet kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit esim. muovi, kumi, lasi- ja muovipullot). Lisäksi havainnoidaan syanobakteerien (sinilevät) esiintymistä uimavedessä ja uimarannalla.

Santalahden uimarannalla suoritetaan vuosittain leväseurantaa kerran viikossa 01.06.-30.9. välisenä aikana osana valtakunnallista levätarkkailua.

Yleisten uimarantojen uimavesiluokitukset viimeiseltä kolmelta vuodelta

  2016 2015 2014
Mansikkalahti, ulkoranta

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen
Santalahti

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen
Tampsan monttu

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen
Äijänniemi
Erinomainen

Hyvä

Erinomainen
Huutjärvi
Erinomainen
Ei luokitusta näytteenoton virheen vuoksi
Ei luokitusta näytteenoton virheen vuoksi

Uimavesiluokat

Sinilevätilanne

Sinilevää on havaittu 21.8.2017 Kotkan Mansikkalahden ulkorannalla ja lasten rannassa sekä Santalahden uimarannalla. Uimareita kehotetaan tarkkaavaisuuteen. Tilanteesta on tiedotettu rannoilla ja tilannetta seurataan. Äijänniemessä, Ruonalassa, Pyhtään Flakanäsin tai Purolan rannoilla ei ole havaittu sinilevää.

Ajantasaista tietoa alueen sinilevätilanteesta löydät ELY-keskuksen Järviwiki-tietokannasta. On hyvä muistaa että sinilevien esiintyvyyden suhteen saattaa tapahtua muutoksia nopeastikin, riippuen vallitsevista sää- ja tuuliolosuhteista.

Kaakkois-Suomen leväseuranta

Ohjeita sinilevän tunnistamiseen

Uimavesitulokset yleisiltä uimarannoilta

Alla olevista taulukoista voi katsoa rantakohtaisia analyysituloksia. Näytteenottopäivämäärää klikkaamalla aukeaa kyseisenä päivänä otettujen vesinäytteiden yhteenveto. Rantakohtaiset testausselosteet löytyvät klikkaamalla värillisiä merkkejä.

 

2017                        
Yhteenveto7.6.20.6.21.6.28.6.11.7.12.7.19.7.8.8.9.8.16.8.    
Kotkan yleiset uimarannat                        
Mansikkalahti lastenranta --- --- --- --- --- ---    
Mansikkalahti ulkoranta --- --- --- --- --- ---    
Santalahti --- --- --- --- --- ---    
Tampsan monttu --- --- --- --- --- ---    
Äijänniemi --- --- --- --- --- ---    
Ruonala --- --- --- --- --- --- ---    
Varissaari --- --- --- --- --- --- ---    
Pyhtään yleiset uimarannat                        
Huutjärvi --- --- --- --- --- ---    
Antinniemi --- --- --- --- --- --- ---    
Flakanäs --- --- --- --- --- --- ---    
Purola --- --- --- --- --- --- ---    
Yläkoski --- --- --- --- --- --- ---    

 

2016                    

 

Yhteenveto8.6.14.6.29.6.30.6.19.7.20.7.9.8.10.8.17.8.    
Kotkan yleiset uimarannat                      
Mansikkalahti, lastenranta --- --- --- --- ---    
Mansikkalahti, ulkoranta --- --- --- --- ---    
Santalahti --- --- --- --- ---    
Tampsan monttu --- --- --- --- ---    
Äijänniemi --- --- --- --- ---    
Ruonala --- --- --- --- --- ---    
Varissaari --- --- --- --- --- ---    
Pyhtään yleiset uimarannat                      
Huutjärvi --- --- --- --- ---    
Antinniemi --- --- --- --- --- ---    
Flakanäs --- --- --- --- --- ---    
Purola --- --- --- --- --- ---    
Yläkoski --- --- --- --- --- ---    

 

 

 

2015              
Yhteenveto 3.6.17.6.24.6.30.6.15.7.22.7.5.812.8
Kotkan yleiset uimarannat                
Mansikkalahti, lastenranta --- ---    
Mansikkalahti, ulkoranta --- ---    
Santalahti --- ---    
Tampsan monttu --- ---    
Äijänniemi ---    
Ruonala --- --- ---    
Varissaari --- --- ---    
Pyhtään yleiset uimarannat                
Huutjärvi --- ---    
Antinniemi --- --- ---    
Flakanäs --- --- ---    
Purola --- --- ---    
Yläkoski --- --- ---    

 

2014
             
Yhteenveto
4.6.18.6.25.6.16.7.23.7.6.8.13.8.
Kotkan yleiset uimarannat
             
Mansikkalahti, lastenranta --- --- ---
Mansikkalahti, ulkoranta --- --- ---
Santalahti --- --- ---
Tampsan monttu --- --- ---
Äijänniemi --- --- ---
Ruonala --- --- --- ---
Pyhtään yleiset uimarannat
             
Huutjärvi --- --- ---
Antinniemi --- --- --- ---
Flakanäs --- --- --- ---
Purola --- --- --- ---
Yläkoski --- --- --- ---

 

2013
           
Yhteenveto
29.5.12.6.19.6.10.7.17.7.7.8.
Kotkan yleiset uimarannat
           
Mansikkalahti, lasten. --- ---
Mansikkalahti, ulko. --- ---
Santalahti --- ---
Tampsan monttu --- ---
Äijänniemi --- ---
Ruonala --- --- ---
Pyhtään yleiset uimarannat
           
Huutjärvi --- ---
Antinniemi --- --- ---
Flakanäs --- --- ---
Purola --- --- ---
Yläkoski --- --- ---

 

2012          
YhteenvetoMansikkalahtiSantalahtiTampsan monttuÄijänniemiRuonala
30.5.2012

30.5.2012
lastenranta
ulkoranta

30.5.2012 30.5.2012 30.5.2012 ---
20.6.2012 20.6.2012
lastenranta
ulkoranta
20.6.2012 20.6.2012 20.6.2012 13.6.2012
11.7.2012 11.7.2012
lastenranta
ulkoranta
11.7.2012 11.7.2012 11.7.2012 11.7.2012
8.8.2012 8.8.2012
lastenranta
ulkoranta
8.8.2012 8.8.2012 8.8.2012 8.8.2012

Kotkan ja Pyhtään uima-altaat

Kotkan ympäristökeskus valvoo Kotkan ja Pyhtään alueen yleisten uima-allastilojen hygieenisyyden ja turvallisuuden lisäksi allasveden laatua riippuen altaan käyttäjämääristä 4-40 kertaa vuodessa. Kotkan alueella yleisiä uima-altaita ovat Katariinan uimala, Karhulan uimahalli, Karhuvuorikoti, Katariinan kampus ja Villa Eskola sekä Pyhtäällä Sirius Sport Resort. Toiminnanharjoittajien velvollisuutena on pitää allasvesitulokset asiakkaiden nähtävillä toimipaikassa.

Lisätietoja

Terveystarkastaja
Emma Muurinen
p. 040 653 2887

Kotkan kaupungineläinlääkäri
Nelli Gartman
p. 040 577 2198

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi @ kotka.fi


Merkkien selitykset

= Täyttää laatuvaatimukset*

= Noudata tarkkaavaisuutta*

= Ei täytä laatuvaatimuksia*

* Viimeisimmän tutkimuksen ja aistinvaraisen arvion perusteella. Tilanne on voinut muuttua näytteenoton ajankohdan jälkeen.

Muualla verkossa