Haittaeläimet

Terveydensuojelulaki, 31 §:

"Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi velvoittaa kiinteistön tai yleisen alueen omistajan tai haltijan ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin terveyshaittaa aiheuttavien mikrobien ja vahinkoeläinten hävittämiseksi kiinteistöltä tai yleiseltä alueelta.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi määrätä kunnassa tarpeellisista toimenpiteistä vahinkoeläinten hävittämiseksi, mikäli niiden voidaan katsoa levittävän tauteja tai muutoin aiheuttavan terveyshaittaa".

Lisätietoa

Sähköpostit

etunimi.sukunimi@kotka.fi

Vs. terveystarkastaja
Anni Varis
p. 044 702 4806

Kotkan kaupungineläinlääkäri Veera Varo
p. 040 577 2198