Asumisterveys

Asumisterveyteen kuuluvat asuntojen sekä päivähoito- ja koulutilojen, oppilaitosten, lastenkotien, vanhainkotien ja muiden vastaavien julkisten tilojen terveydelliset olosuhteet.

Terveyshaitalla tarkoitetaan terveydensuojelulain 1 §:ssä mainittuja tekijöitä: ihmisessä todettavaa sairautta, muuta terveyden häiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä.

Epäily asunnossa esiintyvästä terveyshaitasta

Terveydensuojelulain mukaan asunnon sisäilman tulee olla puhdasta, eivätkä lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, haju, pöly, valo, säteily, mikrobit ja muut tekijät saa aiheuttaa terveyshaittaa. Mikäli asian selvittely eri osapuolten kesken ei muutoin etene, voidaan pyytää kunnallista viranhaltijaa tekemään asunnontarkastus. Tarkastusta voi pyytää asukas, kiinteistön omistaja tai muu asianomainen. Tarkastuksesta ilmoitetaan aina kiinteistön omistajalle sekä muille asianomaisille ja heille varataan mahdollisuus olla läsnä ja esittää huomioitaan tarkastuksella. Ensimmäinen tarkastus on maksuton.

Asumisterveysasian vireille saattamiseksi pyydetään täyttämään esitietolomake. Lomakkeen käyttö ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa, sillä se helpottaa asian käsittelyä.

Siirry lomakesivulle

Tarkastuksen suorittava viranhaltija päättää tarkastuksen perusteella mahdollisista mittauksista ja muista tutkimuksista. Tutkimuksista peritään maksu kiinteistön omistajalta. Tarkastuksesta voi aiheutua pakottavia velvoitteita osapuolille. Tarkastuksen perusteella voidaan antaa korjausmääräyksiä ja jopa kieltää tai rajoittaa asumista. Korjausvelvoite annetaan sille, jonka menettely, toimenpide tai laiminlyönti on syynä epäkohtaan.

Radon Kotkan alueella

Kotka ja Pyhtää sijoittuvat alueelle, jonka maaperässä esiintyy radonia. Rakennustavasta riippuen radonia voi päästä myös sisäilmaan. Säteilyturvakeskus STUK suosittelee radonmittausta pientaloissa ja kerrostalojen ensimmäisessä kerroksessa asuville. Radonmittauskausi on marraskuun alusta huhtikuun loppuun. Radonmittauspurkkia pidetään huoneistossa vähintään kaksi kuukautta, minkä jälkeen se palautetaan Säteilyturvakeskukseen.

Mittausastioita voi tilata Säteilyturvakeskuksesta.

Siirry Säteilyturvakeskuksen sivuille

Lisätietoa

Mikäli yhteydenottosi koskee asunnontarkastusta, ota yhteyttä soittoaikanamme tiistaisin klo 12-14 ja torstaisin klo 9-11 puhelinnumerossa 044 702 4806. Asunnontarkastusten käsittely kestää tällä hetkellä 3-4 viikkoa.

Voitte myös laittaa tarkastuspyynnön sähköpostilla osoitteeseen ymparistoterveys @ kotka.fi