Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto on osa ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä, jonka tehtävänä on yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuva terveyden edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy.

Ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön tavoitteena on varmistaa kuntalaisille turvallinen elinympäristö, jossa ei ole terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä.

Lainsäädännössä korostetaan toiminnanharjoittajien omaa vastuuta, mutta viranomaisvalvontaa tarvitaan toiminnan ja tuotteiden määräystenmukaisuuden varmistamiseksi, toimijoiden tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, kuluttajansuojan turvaamiseksi sekä toimijoiden tuotantoedellytysten varmistamiseksi.

Ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueita ovat mm:

  • elintarvikevalvonta
  • terveydensuojelu (mm. asumisterveys, talousvesi, uimavesi, kauneudenhoito, liikuntatilat)
  • tupakkavalvonta
  • eläinlääkintä ja eläinsuojelu

Kotkassa ympäristöterveydenhuollosta vastaavana viranomaisena on ympäristölautakunta ja sen alaisuudessa ympäristökeskuksessa ympäristöterveydenhuollon palvelualue. Toimialueena on Kotkan kaupunki ja Pyhtään kunta.

Valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon erityislainsäädäntö sekä valtioneuvoston valvontasuunnitelma-asetus (665/2006) edellyttävät kuntia laatimaan ja hyväksymään säännöllistä valvontaa koskevan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman siten, että valvonta on laadukasta, tasapuolista, säännöllistä ja terveyshaittoja ennaltaehkäisevää.

Valvontasuunnitelma 2019

Valvonnan maksullisuus

Kunta perii toimijalta hyväksymänsä taksan mukaisen maksun huoneistojen hyväksymisestä ja ilmoituksien käsittelystä sekä kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta, näytteenotosta ja näytteen tutkimisesta.

Ympäristöterveydenhuollon taksa (voimassa 1.1.2019 alkaen)

Yhteystiedot

Sähköposti:

etunimi.sukunimi @ kotka.fi

Kotkan kaupungineläinlääkäri Veera Varo
p. 040 577 2198

Ympäristöterveyssuunnittelija Jenny Holm
p. 040 726 4163

Terveystarkastaja
Mirva Lahtela
p. 044 702 4807

Terveystarkastaja
Merja Lumme
p.044 702 4808

Terveystarkastaja
Tarja Kemppainen
p. 044 702 4160

Vs. terveystarkastaja
Anni Varis
p. 044 702 4806

Vs. terveystarkastaja
Henna Lönnfors
p. 040 653 2887

Eläinlääkäri
Naziko Kessaeva
p. 040 025 4106

Eläinlääkäri
Elina Välimäki virkavapaalla, sijaisena toimii Essi Pietilä, p. 040 632 7899