Vesiasiat

Kotkan ympäristökeskus toimii paikallisena vesi- ja vesihuoltolain valvontaviranomaisena ja vesien-suojelun edistäjänä. Se antaa lausuntoja vesien tilaan vaikuttavista hankkeista ja käsittelee vesilain mukaisia lupia ja ilmoituksia.

Ympäristökeskus käsittelee myös ojituksiin ja jätevesien käsittelyyn liit-tyviä riita- ja hakemusasioita sekä vapautushakemukset kiinteistöjen liittämisestä yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon.

Uusi vesilaki tuli voimaan 1.1.2012. Sen myötä monet koti- ja mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä on tehtävä ilmoitus. Esimerkiksi sellaiselle ruoppaukselle, jossa ruoppausmassojen määrä ylittää 500 m3 tulee aina hakea vesilupa aluehallinto-virastosta. Myös saastuneiden pohjasedimenttien ruoppauksiin tarvitaan aina erillinen lupa. Lue asi-asta lisää oheisesta esitteestä, ”Kansalaisen tärkeät vesiluvat”.

Kansalaisen tärkeät vesiluvat

Alueelliset ELY-keskukset seuraavat vesialueiden levätilannetta. Kaakkois-Suomen levätilanteesta tiedotetaan valtakunnallisesti Järviwikissä:

Järviwiki

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA