Ruoppausilmoitus

Yleiskäytön perusteella jokaisella on oikeus poistaa haitalliseksi kokemansa liete tai matalikko. Ruoppauksesta on kuitenkin aina hyvissä ajoin etukäteen tehtävä ilmoitus Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle.

Ruoppauksille on saatava myös rajanaapurien ja vesialueen omistajan, osakaskunnan ja ruoppausmassojen läjitysalueen omistajan lupa.

Lisätietoa ruoppauksesta

 

Ympäristöhallinto

 

Ilmoitus vesirakennustyöstä -lomake

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA