Rakennusjätteiden käsittelyilmoitus

Jätehuoltomääräysten mukaan rakennus- ja purkutuotannosta hyötykäyttöön jätteiden käsittelystä soveltuva jäte on kerättävä erikseen ja toimitettava hyötykäyttöön.

Ilmoitus tehdään rakennusvalvonnalle.

Rakennusvalvonta

Jätteenkäsittelyohjeita remontoijille ja rakennusten purkajille

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA