Ilmansuojelu

Kunnan tehtävänä on edistää ilmansuojelua alueellaan, valvoa säännösten noudattamista ja huolehtia paikallisten olojen edellyttämästä tarpeellisesta ilmanlaadun seurannan järjestämisestä.

Vuodesta 1990 vuoteen 2009 asti tarkkailu on toteutettu Kotkassa yhteistarkkailuna, jolloin tarkkailun kustannuksiin on Kotkan kaupungin lisäksi osallistuneet alueen suurimmat teollisuus- ja energiantuotanto-laitokset päästömääriensä suhteessa.

Vuoden 2015 alusta tarkkailua on jatkettu uusitun ja laajennetun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti, yhteistyössä naapurikuntien ja alueen merkittävimpien ilmaa kuormittavien laitosten kanssa. Seurannan käytännön toteutuksesta vastaa Kotkan ympäristökeskus.

Yhteistarkkailusopimuksen ovat allekirjoittaneet:

Ahlstrom Glassfibre Oy
HaminaKotka Satama Oy
J. M. Huber Finland Oy
Kotkan Energia Oy
Kotkamills Oy
Stora Enso Oyj. Sunilan tehdas
Sulzer Pumps Finland Oy
Hamina
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Kotka

Ilmanlaadun seuranta

Kotkan ympäristökeskus seuraa alueen ilmanlaatua kahdella jatkuvatoimisella ilmanlaadun mittausasemalla, Kotkansaarella ja Rauhalassa. Asemilla mitataan yhdyskuntailman hengitettävien hiukkasten, typenoksidien ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuutta. Lisäksi mittausverkkoon kuuluu siirrettävä mittausasema, joka tällä hetkellä sijaitsee Haminassa HaminaKotka Satama Oy:n alueella. Siirrettävällä mittausasemalla mitataan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typenoksidien pitoisuutta.

Mittaustulokset siirtyvät kahden minuutin keskiarvoina Enview-2000 -mittaustulosten käsittelyohjelman kautta ympäristökeskuksen tietokoneelle, josta niitä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Tuloksista laaditaan kuukausikatsaukset sekä vuosiraportit.

Kuukausikatsaukset

Ilmanlaatuindeksi

Päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa käytetään ilmanlaatuindeksiä. Indeksi on yksinkertainen, tunneittain mittaustuloksista laskettava luku, joka ottaa huomioon mitattavat epäpuhtaudet. Indeksin laskennassa otetaan Kotkassa huomioon typpidioksidi (NO2), hengitettävät hiukkaset (PM10) ja haisevat rikkiyhdisteet (TRS).

Ilmanlaatuindeksi päivitetään joka arkiaamu klo 8.00.

Ilmanlaatuindeksi

Miten voit itse vaikuttaa ilmanlaatuun?

Voit omalta osaltasi vähentää autoilun aiheuttamia haittoja ja päästöjä miettimällä miten ja millä liikut. Ilmanlaatuun voi vaikuttaa positiivisesti myös polttamalla kodin tulipesässä vain kuivaa ja puhdasta puuta ja opettelemalla oikea polttotekniikka.

Lue lisää vinkkejä tästä

Ilmansuojelulainsäädäntö

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA

 

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Eija Värri
GSM 044 702 4804

Ympäristöteknikko
Timo Valkonen
GSM 044 702 4809