Tietoa ilmansuojelusta

Merkittävimmin taaja-alueiden ilmanlaatuun vaikuttavat liikenne, energiantuotanto ja yksittäiset teollisuuslaitokset. Myös puun pienpoltto asuinalueilla voi ajoittain heikentää huomattavasti paikallista ilmanlaatua.


Vilkkaasti liikennöidyillä alueilla liikenteen vaikutukset ilmanlaatuun ovat yleensä huomattavat johtuen pakokaasujen matalasta päästökorkeudesta. Typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat korkeimmillaan liikenneympäristöissä ja kohoavat liikennemäärien kasvaessa. Liikenne vaikuttaa myös epäsuorasti korkeisiin hiukkaspitoisuuksiin. Erityisesti kevättalvisin suuri osa ilmassa leijuvista hiukkasista on liikenteen uudelleen katujenpinnoilta ilmaan nostattamia hiukkasia, katupölyä ja hiekoitus-hiekkaa.

Teollisuus- ja energiantuotantolaitosten päästöt ilmaan tapahtuvat usein korkealta, jossa niiden sekoittuminen ilmaan on tehokkaampaa kuin katutasossa. Epäedullisissa sääoloissa myös ne voivat kuitenkin kohottaa epäpuhtauspitoisuuksia.

Ilmanlaatua on parannettu ja on syytä monin paikoin edelleen parantaa mm. tehostamalla katujen puhtaanapitoa, liikennesuunnittelulla sekä vähentämällä yksittäisten teollisuuslaitosten päästöjä ympäristöluvilla. Asuinalueilla myös puun pienpoltolla voi olla huomattava merkitys lähi-alueen ilmanlaatuun ja asukkaiden viihtyvyyteen. Pienpolton päästöjä voidaan vähentää mm. ottamalla käyttöön vähäpäästöisempiä tulisijoja ja kattiloita sekä opettelemalla polttamaan puuta mahdollisimman puhtaasti.

Ilmanlaatu ja omat valinnat

Voit omalta osaltasi vähentää autoilun aiheuttamia haittoja ja päästöjä miettimällä miten ja millä liikut. Ilmanlaatuun voi vaikuttaa positiivisesti myös polttamalla kodin tulipesässä vain kuivaa ja puhdasta puuta ja opettelemalla oikea polttotekniikka.

Lue lisää vinkkejä tästä


Muita tietolähteitä:


Hengitysliitto Heli Ry

Ilmatieteenlaitos

Valtion ympäristöhallinto

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA