Siirrettävä mittausasema/Mussalon satama-alue

Ilmanlaatumittaukset aloitettiin siirrettävällä mittausasemalla 1.4.2005. Nimensä mukaisesti kyseessä on mittausasema, joka siirretään vuosittain uuteen mittauspaikkaan. Vuonna 2019 ilmanlaatua mitataan HaminaKotka Satama Oy:n Mussalon satama-alueella.

 

Kotkan ympäristökeskuksen mittausten mukaan ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi siirrettävällä mittausasemalla oli:

pe 15.11.2019 klo 7–8

IndeksiAiheuttiIlmanlaatu
68 NO2 tyydyttävä

 

Reaaliaikaista tietoa typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksista

Alla olevat typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten kuvaajat päivittyvät kerran tunnissa.

Typpidioksidi (NO2)

Alla olevassa kuvassa esitetään typpidioksidin pitoisuudet (µg/m³) siirrettävällä mittausasemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2.5)

Alla olevassa kuvassa esitetään hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet (µg/m³) siirrettävällä mittausasemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).