Siirrettävä mittausasema/Hamina

Ilmanlaatumittaukset aloitettiin siirrettävällä mittausasemalla 1.4.2005. Nimensä mukaisesti kyseessä on mittausasema, joka siirretään vuosittain uuteen mittauspaikkaan. Vuonna 2018 ilmanlaatua mitataan Haminassa.

 

Kotkan ympäristökeskuksen mittausten mukaan ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi siirrettävällä mittausasemalla oli:

ma 19.11.2018 klo 7–8

IndeksiAiheuttiIlmanlaatu
53 PM2.5 tyydyttävä

 

Reaaliaikaista tietoa typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksista

Alla olevat typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten kuvaajat päivittyvät kerran tunnissa.

Typpidioksidi (NO2)

Alla olevassa kuvassa esitetään typpidioksidin pitoisuudet (µg/m³) siirrettävällä mittausasemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2.5)

Alla olevassa kuvassa esitetään hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet (µg/m³) siirrettävällä mittausasemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).