Siirrettävä mittausasema

Ilmanlaatumittaukset aloitettiin siirrettävällä mittausasemalla 1.4.2005. Nimensä mukaisesti kyseessä on mittausasema, joka siirretään vuosittain uuteen mittauspaikkaan. Vuoden 2017 siirrettävä mittausasema sijaitsee Miehikkälän Muurikkalassa.

 

Kotkan ympäristökeskuksen mittausten mukaan ilmanlaatua kuvaava ilmanlaatuindeksi siirrettävällä mittausasemalla oli:

pe 15.12.2017 klo 7–8

IndeksiAiheuttiIlmanlaatu
8 PM10 hyvä

 

Reaaliaikaista tietoa typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuuksista

Alla olevat typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten kuvaajat päivittyvät kerran tunnissa.

Typpidioksidi (NO2)

Alla olevassa kuvassa esitetään typpidioksidin pitoisuudet (µg/m³) siirrettävällä mittausasemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).

Hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2.5)

Alla olevassa kuvassa esitetään hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet (µg/m³) siirrettävällä mittausasemalla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).