Raja-arvotason ylitykset

Ilmanlaadun raja-arvojen ylittyminen edellyttää kunnilta välittömiä toimenpiteitä ja aktiivista tiedottamista väestölle. Kotkassa ilman epäpuhtauspitoisuudet ovat viime vuosina olleet yleensä tasolla, jolla varsinaiset raja-arvot eivät ole ylittyneet. Raja-arvojen numeroarvojen ylityksiä tapahtuu kuitenkin varsinkin pahimpaan katupölyaikaan hengitettävien hiukkasten osalta. Raja-arvotason ylityksistä tiedotetaan tällä sivulla.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudelle on asetettu vuorokausiraja-arvoksi 50 µg/m³ vuorokausikeskiarvona. Tämä taso saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin itse raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Typpidioksidin (NO2) tuntipitoisuudelle on asetettu tuntiraja-arvoksi 200 µg/m³. Tämä taso saa ylittyä 18 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin itse raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

PM10:n vuorokausiraja-arvotaso on vuonna 2019, tähän meneessä, ylittynyt seitsemän kertaa Rauhalan mittausasemalla. NO2:n tuntiraja-arvotaso ei ylittynyt kertaakaan.

vuosi 2019

vuosi 2018

vuosi 2017

vuosi 2016

vuosi 2015

vuosi 2014
vuosi 2013
vuosi 2012
vuosi 2011
vuosi 2010
vuosi 2009
vuosi 2008
vuosi 2007
vuosi 2006

 

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA