Kotkan alueen päästöt ilmaan

Kotkassa on ilmansuojelun kannalta useita erilaisia päästölähteitä; energian- ja lämmöntuotantolaitoksia, sellu- ja paperitehtaita, lasikuitu- ja valimoteollisuutta.


Myös satamat ovat laivaliikenteen osalta huomattavia epäpuhtauksien päästölähteitä. Näiden lisäksi liikenteen suorat ja epäsuorat päästöt ovat vilkkaammin liikennöidyillä taajama-alueilla merkittäviä ilmanlaatua määrittäviä tekijöitä. Myös puun pienpolttoa pidetään nykyisin huomattavana ilmanlaatuun vaikuttavana tekijänä erityisesti taajaan rakennetuilla pientaloalueilla.

Kotkan kaupungin ajantasaiset hiilidioksidipäästöt (CO2) löytyvät osoitteesta: http://www.co2-raportti.fi/

CO2 -raportti

Raportti esittelee Kotkan kasvihuonekaasupäästöt vuosilta 2004 ja 2008–2017 ja ennakkotiedot vuodelta 2018.Kotkan merkittävimpien kuormittajien yhteenlasketut päästöt ja päästömäärien kehitys on esitetty alla olevissa kuvissa.

Laitosten rikkidioksidipäästöissä (SO2) on tapahtunut huomattavaa laskua viimeisten 20 vuoden aikana. Vuoden 2013 päästömäärä, noin 180 t, oli noin 10 % Kaakkois-Suomen teollisuus- ja energiantuotantolaitosten yhteenlasketusta päästömäärästä. Kotkan tieliikenteen laskennalliset rikkidioksidipäästöt olivat VTT:n LIISA-laskentajärjestelmän tietojen mukaan alle 0,6 t vuonna 2012.
Myös haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) päästömäärissä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Vuonna 2013 Kotkan laitosten yhteenlaskettu TRS-päästö oli 8 t, mikä oli enää muutama prosentti vuoden 1989 päästömäärästä. Kotkan laitosten TRS-päästöjen osuus koko Kaakkois-Suomen yhteenlasketusta TRS-päästöstä oli vastaavana vuonna vajaat 10 %.Kotkan kuormitukseltaan merkittävimpien laitosten typenoksidien (NOx) päästöt olivat vuonna 2013 typpidioksidiksi laskettuna oli n. 2040 t. Päästömäärä oli noin 20 % koko Kaakkois-Suomen laitosten yhteenlasketusta päästöstä. Kotkan tieliikenteen laskennallinen typenoksidien päästö oli vuonna 2012 noin 290 t.
Kotkan kuormitukseltaan merkittävien laitosten hiukkaspäästöt olivat vuonna 2013 noin 230 t mikä oli n. 25 % Kaakkois-Suomen laitosten yhteenlasketusta hiukkaspäästöstä. Kotkan liikenteen laskennallinen hiukkaspäästö oli VTT:n LIISA-laskentaohjelman mukaan vuonna 2012 noin 16 t.

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA