Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot

Yhdyskuntailman epäpuhtauksille on annettu Suomessa terveys- ja kasvillisuusvaikutusten ehkäisemiseksi kansalliset ohjearvot sekä EU:n direktiiveihin perustuvat raja- ja kynnysarvot. Ohjeistus perustuu valtioneuvoston päätökseen ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996) ja valtioneuvoston asetukseen ilmanlaadusta (79/2017).

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 79/2017

 

EpäpuhtauskomponenttiLaskenta-aikaOhjearvoRaja-arvo
Hengitettävä hiukkaset (PM10)


Pienhiukkaset (PM2.5)
vuorokausi
vuosi

vuosi
70 µg/m³


-
50 µg/m³
40 µg/m³

25 µg/m³
Typpidioksidi (NO2) tunti
vuorokausi
vuosi
150 µg/m³
70 µg/m³
200 µg/m³

40 µg/m³
Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS) vuorokausi 10 µg/m³
Rikkidioksidi (SO2) tunti
vuorokausi
250µg/m³
80 µg/m³
350 µg/m³
125 µg/m³
Kokonaisleijuma (TSP) vuorokausi
vuosi
300 µg/m³
150 µg/m³
-
Otsoni (O3) 8 tuntia 110 µg/m³ -
Hiilimonoksidi (CO) tunti
8 tuntia
20 mg/m³
8 mg/m³

10 mg/m³

 

Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuudelle on asetettu vuorokausiraja-arvoksi 50 µg/m³ vuorokausikeskiarvona. Tämä taso saa ylittyä 35 kertaa kalenterivuoden aikana ennen kuin itse raja-arvo katsotaan ylittyneeksi.

Typpidioksidin (NO2) tuntipitoisuudelle asetettu tuntiraja-arvotaso, 200 µg/m3, saa puolestaan ylittyä 18 kertaa ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy.

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA