Mittausverkko

Kotkan ympäristökeskus seuraa alueen ilmanlaatua kahdella jatkuvatoimisella ilmanlaadun mittausasemalla, Kotkansaarella ja Rauhalassa.

Kotkansaarella mitataan yhdyskuntailman pienhiukkasten (PM2.5) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuutta, Rauhalassa hengitettävien hiukkasten (PM10), haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) ja typenoksidien (NOx) pitoisuutta.

Lisäksi mittausverkostoon kuuluu siirrettävä mittausasema, joka sijaitsee vuoden 2019 Mussalon satama-alueella. Siirrettävällä mittausasemalla mitataan hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5) ja typenoksidien pitoisuutta.

Rauhalan mittausasema

Rauhalan mittausasema sijaitsee Karhulassa, Rauhalan ala-asteen pihalla. Aseman etäisyys tien reunasta on noin 6 metriä ja mittauskorkeus on noin 4 metriä. Ilmatieteenlaitoksen luokituksen mukaan asema on niin sanottu esikaupunki-teollisuus -asema. Siltä saadaan tietoa muun muassa lähi-alueen liikenteen ja teollisuuslaitosten aiheuttamien NOx-päästöjen vaikutuksista ilman laatuun.

Osoite: Mällinkatu 1 A
Näytteenottokorkeus: 4 m
Lähin katu: Ratakatu
Mitattavat komponentit ja analysaattorit:
- PM10 (Eberline FH62IR)
- NO, NO2 (Environnement AC31M)
- TRS (Environnement AF22M + TRS-konvertteri)

Kotkansaaren mittausasema

Kotkansaaren mittausasema sijaitsee kerrostalovaltaisella kaupunkikeskusta-alueella, pääkirjaston katolla. Ilmatieteenlaitos on luokitellut aseman ns. kaupunki-tausta -asemaksi, joka kuvaa Kotkansaaren ja sen lähiympäristön ilmanlaatua. Aseman etäisyys lähimpien katujen ajokaistojen reunasta on 20 m ja 40 m. Mittauskorkeus on tavanomaista korkeampi, n. 13 metriä. Liikennealue on tyypiltään katukuilu.

Osoite: Kirkkokatu 24
Näytteenottokorkeus: 13 m
Lähimmät kadut:
- Kirkkokatu (liikennemäärä n. 6400 ajoneuvoa/vrk)
- Korkeavuorenkatu (n. 200 ajoneuvoa/vrk)
Mitattavat komponentit ja analysaattorit:
- PM2.5 (Environnement MP101M)
- TRS (Environnement AF22M + TRS-konvertteri)
- Sääasema

Siirrettävä mittausasema

Siirrettävä mittausasema aloitti toimintansa 1.4.2005. Nimensä mukaisesti kyseessä on ilmanlaadun mittausasema, joka siirretään vuosittain uuteen mittauspaikkaan.

Mittausaseman sijainnit:

v. 2019 HaminaKotka Satama Oy (Mussalo)

v. 2018 Hamina, Poitsila

v. 2017 Miehikkälä, Muurikkala

v. 2016 HaminaKotka Satama Oy (Hamina)
v. 2015 Pyhtää, Kangasmäkiv. 2014 Kotkansaari, katutaso
v. 2013 HaminaKotka Satama Oy (Mussalo)
v. 2012: Haminan kaupunki
v. 2011: HaminaKotka Satama Oy (Hamina)
v. 2010: Virolahti, Virojoen urheilukenttä
v. 2009: Pyhtää, Huutjärvi
v. 2008: Kotkan Satama Oy, Mussalo
v. 2007: Haminan keskusta
v. 2006: Haminan Satama Oy
v. 2005: Virolahti, Pajulahden kylä

Näytteenottokorkeus: 4 m
Mitattavat komponentit ja analysaattorit:
- PM10 (Environnement MP101M)
- PM2.5 (Environnement MP101M)
- NO, NO2 (Environnement AC31M)

- sääasema