Kuukausikatsaukset

Kotkan ympäristökeskus seuraa alueen ilmanlaatua kahdella jatkuvatoimisella ilmanlaadun mittausasemalla, Kotkansaarella ja Rauhalassa. Asemilla mitataan yhdyskuntailman hengitettävien hiukkasten (PM10), typenoksidien (NOx) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuutta.

Mittaustuloksista laaditaan kuukausittain katsaukset, joissa edellisen kuukauden ilmanlaatua arvioidaan saatujen mittaustulosten ja mittaustuloksista laskettujen ilmanlaatuindeksien perusteella. Kuukausikatsaukset julkaistaan paikallislehdessä ja toimitetaan tiedoksi ilmanlaadun tarkkailusopimuksen osapuolille.

 

Vuosi 2019

marraskuu

lokakuu

elo-syyskuu

kesä- heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

maaliskuu

helmikuu

tammikuu

 

Vuosi 2018

joulukuu

marraskuu

lokakuu

syyskuu

elokuu

kesä-heinäkuu

toukokuu

huhtikuu

helmi-maaliskuu

tammikuu

 

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA