Kiinteät mittausasemat

Reaaliaikaista tietoa NO2-, PM10- ja TRS-pitoisuuksista

Alla olevat typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuskuvaajat päivittyvät kerran tunnissa.

Typpidioksidi (NO2)

Alla olevassa kuvassa esitetään typpidioksidin pitoisuudet (µg/m³) Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

Alla olevassa kuvassa esitetään hengitettävien hiukkasten pitoisuudet (µg/m³) Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).

Haisevat rikkiyhdisteet (TRS)

Alla olevassa kuvassa esitetään haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet (µg/m³) Rauhalan ja Kotkansaaren mittausasemilla (tarkistamattomia tuntikeskiarvoja viikon ajalta).