Ilmanlaadun tarkkailu

Kunnan tehtävänä on edistää ilmansuojelua ja valvoa annettujen säädösten noudattamista sekä huolehtia ilmanlaadun seurannan järjestämisestä. Seurantatiedot on myös julkistettava ja niistä tiedotettava tarvittavassa laajuudessa.


Vuodesta 1990 vuoteen 2014asti tarkkailu on toteutettu Kotkassa yhteistarkkailuna, jolloin tarkkailun kustannuksiin on Kotkan kaupungin lisäksi osallistuneet alueen suurimmat teollisuus- ja energiantuotanto-laitokset päästömääriensä suhteessa.

Vuoden 2015 alusta tarkkailua on jatkettu uusitun yhteistarkkailusopimuksen mukaisesti, yhteistyössä naapurikuntien ja alueen merkittävimpien ilmaa kuormittavien laitosten kanssa. Seurannan käytännön toteutuksesta vastaa Kotkan ympäristökeskus.

Yhteistarkkailusopimuksen ovat allekirjoittaneet:

Ahlstrom Glassfibre Oy
HaminaKotka Satama Oy
J. M. Huber Finland Oy
Kotkan Energia Oy
Kotkamills Oy
Stora Enso Oyj. Sunilan tehdas
Sulzer Pumps Finland Oy
Hamina
Miehikkälä
Pyhtää
Virolahti
Kotka

 

Kotkan ympäristökeskus seuraa alueen ilmanlaatua kahdella jatkuvatoimisella ilmanlaadun mittausasemalla, Kotkansaarella ja Rauhalassa. Asemilla mitataan yhdyskuntailman hengitettävien hiukkasten, typenoksidien ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuutta. Lisäksi mittausverkkoon kuuluu siirrettävä mittausasema, joka tällä hetkellä sijaitsee Pyhtään Kangasmäellä. Siirrettävällä mittausasemalla mitataan hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja typenoksidien pitoisuutta.

Mittaustulokset siirtyvät kahden minuutin keskiarvoina Enview-2000 – mittaustulosten käsittelyohjelman kautta ympäristökeskuksen tietokoneelle, josta niitä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Tuloksista laaditaan kuukausittain yhteenvetoraportit sekä vuosiraportit.

Kotkan alueen päästöt ilmaan

Kotkassa on ilmansuojelun kannalta useita erilaisia päästölähteitä:

  • energian- ja lämmöntuotantolaitoksia
  • sellu- ja paperitehtaita
  • lasikuitu ja valimoteollisuutta

Myös satamat ovat laivaliikenteen osalta huomattavia epäpuhtauksien päästölähteitä. Näiden lisäksi liikenteen suorat ja epäsuorat päästöt ovat myös Kotkassa vilkkaammin liikennöidyillä taajama-alueilla tärkeitä ilmanlaatua määrittäviä tekijöitä.

Laitosten rikkidioksidipäästöissä on viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut huomattavaa laskua. Nykyinen päästömäärä, n. 180 t on enää noin kymmenesosa Kaakkois-Suomen teollisuus- ja energiantuotantolaitosten yhteenlasketusta päästömäärästä. Myös haisevien rikkiyhdisteiden päästömäärissä on tapahtunut myönteistä kehitystä. Vuonna 2013 laitosten yhteenlaskettu TRS-päästö oli 8 t, mikä oli enää muutama prosentti vuoden 1989 päästömäärästä ja vajaat 10 % Kaakkois-Suomen kaikkien laitosten yhteenlasketusta TRS-päästöstä.

Typenoksidien päästöjen osalta Kotkan laitokset vastaavat viidesosasta Kaakkois-Suomen laitosten kokonaispäästöjä. Vuoden 2013 päästömäärä typpidioksidiksi laskettuna oli n. 2040 t.

Hiukkaspäästöt olivat vuonna 2013 n. 230 t, mikä oli noin neljänneksen Kaakkois-Suomen teollisen toiminnan yhteenlasketusta päästöstä. Kotkan liikenteen laskennallinen vuotuinen hiukkaspäästö oli VTT:n LIISA-ohjelman mukaan vuonna 2012 n. 16 t, typenoksidien päästö n. 290 t ja rikkidioksidipäästö alle 1,0 t.

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA