Ympäristönsuojelun henkilöstö

Ympäristönsuojelupäällikkö
Heli Ojala
- hallinto
- kestävä kehitys
- luonnonsuojelu
- maastoliikennelain mukaiset kilpailu- ja harjoitusluvat
- pilaantuneet maat
GSM 044 702 4805
 

Ympäristönsuojelusuunnittelija
Eija Värri
- Ilmansuojelu, ilmanlaadun tiedotus ja raportointi
- Ilmastonmuutos
- kestävä kehitys/ekotukitoiminta
- vesiasiat
- ympäristötarkastukset
GSM 044 702 4804

Ympäristötarkastaja
Heli Kiviranta
- ympäristöluvat
- maa-ainesluvat
- ympäristötarkastukset
GSM 044 702 4803

Ympäristötarkastaja
Paula Vulkko (viransijaisena Marika Sarkkinen, marika.sarkkinen@kotka.fi, 10.9.2018 - 31.1.2020)
- ympäristöluvat
- jätehuollon valvonta
- ympäristötarkastukset
GSM 040 526 5935

Ympäristötarkastaja
Jarmo Kivi
- ympäristöluvat
- haja-asutuksen jätevesiasiat
GSM 040 588 4447

Ympäristöteknikko
Timo Valkonen
- ilmanlaadun tarkkailu ja siihen liittyvät mittaukset
- ympäristömelu
GSM 044 702 4809

Yhteystiedot

Kotkan ympäristökeskus
Kotkantie 6
48200 KOTKA

ymparistokeskus (at) kotka.fi

Puh. 05 234 4810
Faksi 05 234 4815

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa
etunimi.sukunimi@kotka.fi